دختر تنیسور ایران/ از دید bbc این خانم مقصر ماجراست !

کاربر توییتری نوشت: ‏بی‌بی‌سی که صبح و شب در مورد محدودیت زنان در ایران خبر دروغ منتشر می‌کنه اما برای خانم “مشکات صفی” که با کارشکنی انگلیس از حق حضور در مسابقات محروم شده، طوری تیتر میزنه که انگار مقصر اصلی این خانم هست! تیتر خبر bbc  در باره محرومیت مشکات صفی از مسابقات تنیس […]

کاربر توییتری نوشت: ‏بی‌بی‌سی که صبح و شب در مورد محدودیت زنان در ایران خبر دروغ منتشر می‌کنه اما برای خانم “مشکات صفی” که با کارشکنی انگلیس از حق حضور در مسابقات محروم شده، طوری تیتر میزنه که انگار مقصر اصلی این خانم هست!

تیتر خبر bbc  در باره محرومیت مشکات صفی از مسابقات تنیس :

مشکات الزهرا صفی، تنیس باز زن ایرانی با دریافت نکردن ویزای بریتانیا نتوانست در مسابقات شرکت کند.