دارویی از جنس نامه‌های عاشقانه

به گزارش جهان نيوز، اکبر رحمان محمدپور ساکن قزوین با ۹۰ درصد درگیری ریه به ویروس کرونا به همراه مادرش که کرونا گرفته بود در بیمارستان بوعلی بستری می‌شوند، اکبر روزهای سختی را می‌گذارند و حدود یک ماه در آی سیو بستری می‌ماند، او بالاخره توانست به شکل معجره آسایی بر این بیماری پیروز شود، […]

دارویی از جنس نامه های عاشقانه

به گزارش جهان نيوز، اکبر رحمان محمدپور ساکن قزوین با ۹۰ درصد درگیری ریه به ویروس کرونا به همراه مادرش که کرونا گرفته بود در بیمارستان بوعلی بستری می‌شوند، اکبر روزهای سختی را می‌گذارند و حدود یک ماه در آی سیو بستری می‌ماند، او بالاخره توانست به شکل معجره آسایی بر این بیماری پیروز شود، اما دلیل پیروزی او علاوه بر درمان و مراقبت‌های ویژه، نامه‌های همسرش بود که پرستار وی بر بالینش می‌خواند؛

معصومه قاسمی همسر این بیمار کرونایی در مدت زمانی که شوهر خود را بر تخت بیمارستان می‌دید، با دعا کردن و نامه نوشتن به او روحیه می‌داد؛ مادر این بیمار صبح امروز ترخیص و خود او به بخش منتقل شده است و به گفته پزشکان چند روز دیگر از بیمارستان ترخیص می شود.
دارویی از جنس نامه های عاشقانهدارویی از جنس نامه های عاشقانهدارویی از جنس نامه های عاشقانهدارویی از جنس نامه های عاشقانهدارویی از جنس نامه های عاشقانهدارویی از جنس نامه های عاشقانه