خلق الگوهای معیوب در فضای مجازی برای زنان و دختران

اینجا علیه زنان خشونت شکل گرفته است

یکی از کارشناسان سواد رسانه‌ ای معتقد است که باید این موضوع در نظر گرفته شود که خشونت علیه زنان تنها در یک محیط فیزیکی و تحت شرایطی معمول صورت نمی‌گیرد. امروز فضای رسانه به گونه‌ای است که این امر به صورتی نوین و پیشرفته‌تر رخ می‌دهد.

معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای در خصوص خشونت علیه زنان در فضای مجازی گفت: همه ما با فضای رسانه‌ای و مجازی درگیر هستیم. نکته مهم این است که یکی از کارکرد‌های فضای مجازی، ترسیم سبک زندگی بوده و همواره سعی بر این است که به واسطه خلق تصاویر ذهتی جدید، باورها و رفتارهای جدیدی نیز در مخاطب شکل بگیرد. از نتایج ایجاد سبک زندگی به واسطه فضای مجازی، می‌توان به یکدست شدن جامعه اشاره کر؛. چراکه در این فضا همه می‌آموزند که بر طبق اصول یکسانی رفتار کنند و رفتارهای مشابهی داشته باشند.

تولیدکنندگان محتوا در رسانه با آگاهی کامل از خواسته‌های مخاطب، می‌دانند که چگونه مخاطب را به رعایت پروتکل‌های خاصی ترغیب کنند. این دستکاری در نظام مطلوبیت ما، کاری است که رسانه آن را به صورت مهندسی‌شده و هدفمند انجام می‌دهد. باید این را در نظر بگیریم که خشونت علیه زنان تنها در یک محیط فیزیکی و تحت شرایطی معمول صورت نمی‌گیرد. امروزه فضای رسانه به گونه‌ای است که این امر به صورتی نوین و پیشرفته‌تر رخ می‌دهد.

 فضای مجازی با ترسیم تصاویر غیر واقعی و ایجاد کلیشه‌های اشتباه، خانم‌ها را به رفتار در قالبی خاص ترغیب می‌کند. این نوعی خشونت علیه زنان است که صرفا چون به صورت تدریجی و مستمر اتفاق می‌افتد، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

راه حل در رابطه با این موضوع این است که ما الگوهای درستی را معرفی کنیم. اکنون الگوهای اشتباهی در فضای مجازی ضریب گرفته‌اند و این باعث می‌شود که ترویج مصرف‌گرایی و یکدستی جامعه به لحاظ سلیقه با سرعت بیشتری صورت بگیرد.

این کارشناس رسانه گفت: خلق الگو، عدم تایید الگو‌های معیوب و افزایش عزت نفس، کلیدی‌ترین مواردی هستند که در مقابل فضای مجازی آلوده از ما حفاظت می‌کنند. لذا همه ما این وظیفه را داریم که ضمن کار کردن روی خودمان، به تربیت فرزندانی بپردازیم که برای دوست داشتن خود، نیازمند تایید دیگران نیستند.

فارس