یک زن از هر ۳ زن خشونت خانگی را تجربه کرده است

آمارها نشان می‌دهد در اتحادیه اروپا یک زن از هر سه زن ۱۵ ساله یا بیشتر خشونت فیزیکی یا جنسی و در برخی از موارد هر دو را تجربه کرده است. بیش از نیمی از زنان در اروپا مورد آزار جنسی قرار گرفته اند و تنها یک پنجم زنان زمانی که مورد حمله شریک جنسی خود قرار می‌گیرند به پلیس مراجعه می‌کنند.

براساس گزارش فرانس ۲۴ یک زن از هر سه زن در اتحادیه اروپا خشونت خانگی و جنسی و در برخی موارد هر دو را تجربه کرده است. بیش از نیمی از زنان نیز آزار و اذیت جنسی را تجربه کرده‌اند، با این وجود تنها یک پنجم زنان زمانی که توسط شریک جنسی خود مورد آزار قرار می‌گیرند به پلیس مراجعه می‌کنند.

در همین حال کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد چگونگی رسیدگی به بدترین جنایات علیه زنان به توافق نرسیده‌اند. چندین کشور در برابر درخواست‌های نهادهای اتحادیه اروپا برای تعریف رابطه جنسی بدون رضایت که به عنوان تجاوز شناخته می‌شود مقاومت می‌کنند. مجازات تجاوز جنسی در اتحادیه اروپا زندان است.

در حال حاضر هیچ مجموعه قوانین مشترکی در اتحادیه اروپا برای مجازات تجاوز جنسی وجود ندارد که موجب ناامیدی بسیاری از فعالان حقوق زنان شده است.