دفتر امور زنان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد

سهم من از جوانی ایران

دفتر امور زنان و خانواده استانداری در نظر دارد جهت حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد رویداد علمی_فرهنگی برگزار کند.

هم‌استانی‌های عزیز می‌توانند برای شرکت در این رویداد مدارک و مستندات خود را به دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد ارسال کنند.

قابل توجه هم استانی های عزیز؛

مهلت ارسال آثار رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت تا ۱۶ اردیبهشت ماه تمدید شد.

برای شرکت در اولین رویداد علمی فرهنگی اجتماعی اهداء جایزه استانی و ملی جوانی جمعیت براساس شاخص‌های اعلامی، مستندات تا تاریخ۱۶ اردیبهشت ماه تکمیل و آثار و دستاوردها ازطریق بسترهای اعلام شده در فراخوان به دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد(دفتر امور زنان و خانواده استانداری ) ارسال گردد.

کبنا نیوز