حضور پزشک متخصص زنان و زایمان در شهرستان قصرقند سیستان و بلوچستان برای اولین بار

به گزارش جهان بانو کامران کردی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از استقرار پزشک متخصص زنان و زایمان برای اولین بار در شهرستان قصرقند خبر داد. وی در ارتباط با این موضوع اظهار کرد: ارائه خدمات مناسب و مطلوب به مردم روستاهای کم برخوردار و مناطق محروم و آسان ساختن دسترسی برابر به خدمات بهداشتی و […]

حضور پزشک متخصص زنان و زایمان در شهرستان قصرقند سیستان و بلوچستان برای اولین بار

به گزارش جهان بانو کامران کردی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از استقرار پزشک متخصص زنان و زایمان برای اولین بار در شهرستان قصرقند خبر داد. وی در ارتباط با این موضوع اظهار کرد: ارائه خدمات مناسب و مطلوب به مردم روستاهای کم برخوردار و مناطق محروم و آسان ساختن دسترسی برابر به خدمات بهداشتی و درمانی برای عموم مردم این مناطق از جمله مهم ترین اهداف دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر است.

کردی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر برای محقق کردن این اهداف و به منظور گسترش خدمات درمانی در شهرستان قصرقند برنامه هایی مانند استقرار پزشکان متخصص، مجهز ساختن مراکز خدمات جامع سلامت و ساخت بیمارستان را در دستور کار خود قرار داده است. یکی از اقداماتی که در راستای تحقق اهداف دانشگاه علوم پزشکی انجام شده است، حضور پزشک متخصص زنان و زایمان بصورت هفتگی و در روزهای پنجشنبه در شهرستان قصرقند است. این اقدام در راستای رفاه حال بیماران این شهرستان و برای اولین بار صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر خاطرنشان کرد: از آغاز آبان ماه تا به امروز ۱۵۳ بیمار قصرقندی ویزیت شده و مورد معاینه قرار گرفته اند.

منبع: گیتی آنلاین