حضور دختر افغانستانی در میان زنان تاثیرگذار مجله فایننشال‌تایمز امسال

به گزارش جهان بانو، فایننشال‌تایمز اقدام به انتشار لیستی از زنان تاثیرگذار سال ٢٠٢١ کرده است و در آن لیست نام دختری از کشور افغانستان نیز به چشم می خورد. هنگامی که طالبان افغانستان را تصرف کرد، از ادامه تحصیل دختران این کشور جلوگیری کرد. با این وجود این دختر در یک سخنرانی محلی به […]

حضور دختر افغانستانی در میان زنان تاثیرگذار مجله فایننشال‌تایمز امسال

به گزارش جهان بانو، فایننشال‌تایمز اقدام به انتشار لیستی از زنان تاثیرگذار سال ٢٠٢١ کرده است و در آن لیست نام دختری از کشور افغانستان نیز به چشم می خورد.

هنگامی که طالبان افغانستان را تصرف کرد، از ادامه تحصیل دختران این کشور جلوگیری کرد. با این وجود این دختر در یک سخنرانی محلی به طالبان اعتراض کرد و بازگشت دختران به مدرسه را خواستار شد.

منبع: اقتصاد آنلاین