حرف های عجیب سیاستمدار برزیلی در مورد زنان اوکراینی 

اظهارات غیر اخلاقی سیاستمدار برزیلی درباره فرار زنان از اوکراین، موج عظیمی از خشم را برانگیخت یک سیاستمدار راستگرای برزیلی در سفر اخیر به اوکراین، به طرز مشمئزکننده ای زنان در حال فرار از این کشور را به عنوان «الهه های تمام عیار » و «دم دست» توصیف کرد. نماینده کنگره سائوپائولو، آرتور دو وال، […]

اظهارات غیر اخلاقی سیاستمدار برزیلی درباره فرار زنان از اوکراین، موج عظیمی از خشم را برانگیخت

آرتور دو وال

یک سیاستمدار راستگرای برزیلی در سفر اخیر به اوکراین، به طرز مشمئزکننده ای زنان در حال فرار از این کشور را به عنوان «الهه های تمام عیار » و «دم دست» توصیف کرد. نماینده کنگره سائوپائولو، آرتور دو وال، ۳۵ ساله، در حالی که قرار بود هفته گذشته در یک ماموریت دیپلماتیک حضور داشته باشد تا از نزدیک شاهد ویرانی های جنگ باشد و آگاهی از وضعیت اسفناک اوکراینی ها را افزایش دهد، این اظهارات زشت را بیان کرد.

اما دو وال، پس از آن که رسانه‌های برزیلی ضبط‌های محرمانه‌ای را از صحبت های وقیحانه ی او در مورد این سفر منتشر کرد و موج عظیمی از خشم را برانگیخت؛ مجبور شد رقابت های انتخاباتی خود برای فرمانداری سائوپائولو را به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش روزنامه ی گاردین ، دوال گفته است :« من همین الان با پای پیاده در مرز اوکراین و اسلوواکی گذر کردم. قسم میخورم که هیچوقت دخترانی به این خوشگلی ندیده بودم. صف پناه جویان محشر بود … یک صف ۲۰۰ متری بود که همه به نوعی الهه های تمام عیار بودند». « اصلا این صف فوق العاده است … صف بهترین کلوب های شبانه ی برزیل هم چنین صحنه های زیبایی ندارد.»

این رسانه گفت که دو وال همچنین زنان اوکراینی را « در دسترس » می‌داند چراکه  فقیرهستند و در سختی به سر میبرند. رسانه‌های برزیلی گزارش دادند که او سخنان تحقیرآمیزی درباره نگهبانان امنیتی در مرز اوکراین و اسلواکی نیز بیان کرده است و می‌گوید: «فقط باورنکردنی است. به محض اینکه این جنگ تمام شد، من دوباره به این کشور برمی گردم.»

به گزارش گاردین، همسر سفیر سابق اوکراین در برزیل این سیاستمدار را محکوم کرد و گفت: “کمی احترام بگذار ، مردک”.

یک طومار آنلاین خواستار اخراج دو وال از پارلمان برزیل شد و این طومار  تاکنون بیش از ۵۶۰۰۰ امضا داشته است.

بخشی از جمعیت پناه جویان اوکراین