جشنواره «عروس نخل» ویژه زنان خانه دار در رامشیر برگزار شد

جشنواره «عروس نخل» ویژه مادران و زنان خانه دار در کتابخانه شهید مطهری رامشیر برگزار شد. جشنواره «عروس نخل: تهیه انواع شیرینی با خرما» ویژه مادران و زنان خانه دار در کتابخانه شهید مطهری رامشیر برگزار شد. این برنامه با همکاری امور بانوان فرمانداری و ستاد زنان دهه کرامت و با هدف انتقال تجربیات و اشتغال […]

جشنواره «عروس نخل» ویژه مادران و زنان خانه دار در کتابخانه شهید مطهری رامشیر برگزار شد.

جشنواره «عروس نخل: تهیه انواع شیرینی با خرما» ویژه مادران و زنان خانه دار در کتابخانه شهید مطهری رامشیر برگزار شد.

این برنامه با همکاری امور بانوان فرمانداری و ستاد زنان دهه کرامت و با هدف انتقال تجربیات و اشتغال زایی مادران و زنان خانه دار برگزار شد.

حیدر حیدری، رئیس اداره کتابخانه های شهرستان رامشیر در این برنامه با اشاره به جایگاه ویژه خرما در فرهنگ و زندگی مردم، گفت: استان خوزستان یکی از غنی ترین استان ها در تولید خرما است که باید از این ظرفیت جهت درآمدزایی و اشتغال مردم استفاده کرد.