اجرای طرح پازک در استان البرز

رئیس بهزیستی شهرستان البرز از اجرای طرح پازک برای افزایش توانمندی بانوان دارای همسر معتاد و پیشگیری از اعتیاد زنان و نوجوانان در ۲ محله ی آسیب خیز در شهر شریفیه خبر داد.

شیرین فرازمند در این باره اظهار کرد: طرح پازک به منظور افزایش توانمندی بانوان دارای همسر معتاد  و پیشگیری از اعتیاد زنان و نوجوانان  در ۲ محله ی آسیب خیز در شهر شریفیه اجرا شد.

وی افزود: این برنامه در محلات حاشیه نشین به مدت ۶ جلسه با حضور مربیان آموزش دیده برگزار شد.

فرازمند تصریح کرد: در این طرح تلاش می شود اطلاعات کافی برای پیشگیری از اعتیاد به زنان دارای همسر معتاد داده شود تا با افزایش توانمندی لازم در اداره امور زندگی و پیشگیری از روند اعتیاد در خود و فرزندانشان گام بردارند.

وی بیان کرد :طرح پازک یکی ازطرح های اجتماع محور است و با این رویکرد که به نقش عوامل محیطی در رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی مردم دخالت دارد توجه می کند.

رئیس بهزیستی شهرستان البرز یادآور شد: در این رویکرد تمام فرآیندهای مداخله مانند تعیین مشکل، اولویت بندی، طراحی و اجرای مداخله، ارزیابی و اصلاح برای اجرای مراحل بعدی پیشگیری انجام می شود.

وی اضافه کرد: ارتقای سطح آگاهی افراد در پیشگیری از اعتیاد، آموزش عوامل محافظت کننده در جلوگیری از بروز خشنونت خانگی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و شیوع اعتیاد، همسرآزاری، کودک آزاری در خانواده و کمک به ایجاد یک جامعه سالم و سلامت اجتماعی در جامعه از جمله اهداف مهم این طرح است.

فرازمند با بیان اینکه طرح هایی مانند پازک به پیشگیری از آسیب های اجتماعی منجر می شوند و نقش مهمی در حفظ سلامت افراد جامعه دارند، اظهار داشت: تمرکز این طرح بیشتر در مناطق محروم و حاشیه‌ای است ولی به معنی این نیست که افراد در سایر نقاط نادیده گرفته می‌شوند.

رئیس بهزیستی شهرستان تصریح کرد: ساختارهای حمایتی برای پیشگیری از اعتیاد در زنان دارای همسر معتاد به نحوی طراحی شده است که اطلاعات اولیه را در اختیار زنان دارای همسر معتاد قرار دهد تا بتوانند به خانواده خود و فرزندانشان در پیشگیری از گرایش به سمت مصرف مواد اعتیادآور کمک کنند.

خبرگزاری برنا