تلاش فراکسیون زنان مجلس برای تحقق بیمه بانوان خانه دار

به گزارش جهان بانو، فاطمه قاسم‌پور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این موضوع که یکی از مطالبات جامعه زنان بیمه بانوان خانه‌دار است، اظهار کرد: سال‌هاست که موضوع بیمه بانوان خانه‌دار توسط مسئولان مطرح شده ولی در عمل تحقق پیدا نکرده است. به همین دلیل این موضوع به مطالبه‌ای جدی برای زنان تبدیل […]

تلاش راکسیون زنان مجلس برای تحقق بیمه بانوان خانه دار

به گزارش جهان بانو، فاطمه قاسم‌پور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این موضوع که یکی از مطالبات جامعه زنان بیمه بانوان خانه‌دار است، اظهار کرد: سال‌هاست که موضوع بیمه بانوان خانه‌دار توسط مسئولان مطرح شده ولی در عمل تحقق پیدا نکرده است. به همین دلیل این موضوع به مطالبه‌ای جدی برای زنان تبدیل شده است و لازم است که ما پاسخی در خور و مناسب به این مطالبه مردمی داشته باشیم.

قاسم‌پور اضافه کرد: اگر چه که این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است، قابل توجه است و در راستای حمایت از زنان خانه‌دار و شأن خانه‌داری است، اما باید گفت که از آغاز به درستی طراحی نشده و همین موضوع هم مشکلات متعددی را در روند پژوهش و اجرا به وجود آورده است.

وی تاکید کرد: بیمه بانوان خانه‌دار به دلیل حفاظت از تعادل خانواده، حمایت از خانه‌داری بانوان و رفاه و استقلال اعضای خانواده از ضرورت و اهمیت بسیاری برخوردار است. اضافه بر این موارد بیمه بانوان خانه‌دار نیازمند به کارگیری اصول تأمین اجتماعی است. اصول تأمین اجتماعی شامل مواردی مانند اثربخشی مشارکت، بین نسلی بودن، پایداری منابع، همبستگی اجتماعی و اصل ضرورت عمل مؤثر اجتماعی است. از سوی دیگر باید در کنار این موارد، شرایط اجتماعی و اقتصادی مانند وابستگی بیش از حد سازمان‌های بیمه‌گر به بودجه عمومی و بالابودن شاخص تورم را نیز مورد ملاحظه قرار داد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: این شرایط باعث شد در همکاری با کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و در جلسات گوناگون، سناریوهایی برای اجرایی کردن بهینه و به صرفه بیمه بانوان خانه‌دار طراحی شود و هر سناریو نیز با دقت فراوان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

قاسم‌پور به نشست اخیر فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: پس از بررسی‌های مختلف، به همین منظور نشستی با حضور اعضای فراکسیون، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مسئولان قسمت‌های مختلف اجرایی برگزار شد و در آن جلسه طرح های گوناگون مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد بر طبق ملاحظات مطرح‌شده، یکی از سناریوها به وسیله کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست های آینده تکمیل شود و به مرحله نهایی برسد.

منبع: خبرگزاری خانه ملت