تلاش بانوان کهگیلویه و بویراحمد برای کسب روزی حلال

به گزارش جهان بانو، بیشتر از ۴۷ درصد از جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد در روستاها روزگار می گذرانند و در این مناطق زنان دوشادوش مردان برای کسب روزی حلال در تلاش و تکاپو هستند. بانوان روستایی در این خطه برای کمک به مردان به کارهای فراوانی اشتغال دارند که صنایع دستی، دامداری و تولید […]

زنان استان کهگلویه و بویر احمد در حال تلاش برای امرار معاش

به گزارش جهان بانو، بیشتر از ۴۷ درصد از جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد در روستاها روزگار می گذرانند و در این مناطق زنان دوشادوش مردان برای کسب روزی حلال در تلاش و تکاپو هستند. بانوان روستایی در این خطه برای کمک به مردان به کارهای فراوانی اشتغال دارند که صنایع دستی، دامداری و تولید محصولات لبنی از جمله آن هاست.

منبع: ایرنا