تفاوت نژادی و جنسیتی در اورژانس فرانسه

بر اساس یک مطالعه جدید فرانسوی، بیماران سفیدپوست و مردان در اولویت بخش های تصادفات و اورژانس قرار دارند.

بیماران سیاهپوست در مقایسه با بیماران سفید پوست از اولویت پایین تری برای دریافت درمان اورژانسی قرار دارند و در بخش تصادف و اورژانس مردان به زنان ترجیح داده می‌‌شوند.

این پژوهش جدید فرانسوی، سوگیری جنسیتی و قومیتی را در پزشکان و پرستاران بخش اورژانس نسبت به اولویت قراردادن رسیدگی بیماران در مورد درد قفسه سینه را نشان می‌دهد.

در این مطالعه بیش از ۱۵۰۰ کادر درمان از فرانسه، بلژیک، سوییس و موناکو بود که از آن‌ها خواسته شد تا بیماران شبیه سازی شده را تریاژ (اولویت بندی برای رسیدگی) کنند.

از شرکت کنندگانی که از هدف مطالعه بی اطلاع بودند، خواسته شد تا یک مورد بالینی درد قفسه سینه را ارزیابی کنند. به آنها یکی از هشت تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی ارائه شد که نشان دهنده جنسیت و نژادهای مختلف بود.

سپس از پاسخ دهندگان دو سوال پرسیده شد. اولین سوال این بود که بیمار را در مقیاسی از یک، بسیار فوری، تا پنج، اصلا فوری نیست طبقه بندی کنند و سوال دوم این بود که فکر می‌کنید این شخص چه قدر درد دارد؟

دکتر فابین کویزی، یکی از نویسندگان این مطالعه از دانشگاه مونپله به یورونیوز گفت: آنها متوجه شدند که در سطوح اولویت گزارش شده برای بیماران، بسته به جنسیت و قومیت آنها تفاوت وجود دارد. نویسندگان یافته های خود را در the European Journal of Emergency Medicine.منتشر کردند.

کوییزی گفت: آنچه که این مطالعه نشان داد این است که بسته به جنسیت یا نژاد بیماران، اینکه زن باشند یا مرد، سفید پوست باشند یا سیاهپوست، بیماران برای رسیدگی در قسمت اورزانس اولویت بندی می‌شوند.

بیماران مرد سفیدپوست به عنوان «اولویت بالاتر» در اورژانس گزارش شده اند

این مطالعه نشان داد که بیماران مرد در مقایسه با بیماران زن با ۱۳ درصد تفاوت، اولویت گزارش شده بالاتری داشتند. احتمال دریافت درمان اورژانسی در بیماران سیاه پوست در مقایسه با بیماران سفیدپوست با ۱۱ درصد کاهش کمتر بود.

دکتر اگنس ریکارد هیبون، سخنگوی انجمن پزشکی اورژانس فرانسه، به یورونیوز گفت: ما از این نتایج شگفت‌زده شدیم، زیرا ما گمان می‌کردیم در طبابت، با همه یکسان رفتار می‌کنیم.

ریکارد هیبون که در این مطالعه شرکت نداشت اضافه کرد که این مطالعه بر روی تریاژ تمرکز دارد و نه درمان.

هدف از این مطالعه به گفته کوزی، افزایش آگاهی در رابطه با سوگیری های غیر عمدی متخصصان سلامت بود.

به گفته نویسندگان، برخی از محدودیت ها شامل این است که هشت بیمار شبیه سازی شده از نظر ظاهری یکسان نبوده و آنها درباره نژاد و قومیت پاسخ دهندگان سوال نکردند، زیرا می‌توانست بر روند مطالعه تاثیر گذار باشد.

آموزش بیشتر و عدم تبعیض بسیار تاثیرگذار است

محققان می‌گویند مطالعات علمی کمتری در مورد سوگیری تبعیض آمیز در کشورهای اروپایی در مقایسه با ایالات متحده و بریتانیا وجود دارد.

فرانسه برای استفاده از آمارهای مربوط به نژاد و قومیت نیز محد.ودیت هایی دارد به همین دلیل است که محققان از تصاویر تولید توسط هوش مصنوعی برای مطالعه خود استفاده کردند.

با این حال گزارش های متعددی مبنی بر مرگ بیماران به دلیل جدی نگرفتن علائم بیماری یا درد آنها در فرانسه توجه رسانه ها را نسبت به این موضوع معطوف کرده است.

کوزی می‌گوید: آموزش مناسب به کادر درمان و متخصصان می‌تواند عامل موثری برای کاهش تبعیض مشاهده در این مطالعه باشد.

یورونیوز