نرجس سلیمانی

تعدیل در شهرداری از نیروی زنان باردار و کارگرانی که همسر باردار دارند 

عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران از تعدیل کارگران و کارمندانی که یا خودشان باردار هستند و یا همسرشان باردار هستند یا کودک زیر یکسال دارند، انتقاد کرد. به گزارش جهان بانو، سلیمانی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با بیان این‌که گاهی برای فرهنگ‌سازی مسائل اصلی هزینه می‌کنیم؛ اما […]

عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران از تعدیل کارگران و کارمندانی که یا خودشان باردار هستند و یا همسرشان باردار هستند یا کودک زیر یکسال دارند، انتقاد کرد.

به گزارش جهان بانو، سلیمانی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با بیان این‌که گاهی برای فرهنگ‌سازی مسائل اصلی هزینه می‌کنیم؛ اما در انجام وظیفه‌مان کمی عجله می‌کنیم، اظهار کرد: هفته گذشته از معاونت فرهنگی دعوت‌نامه‌ای ارسال شد برای شرکت در پویش «نفس‌های تازه شهر». پویش نفس‌های تازه شهر که برای هر نوزاد یک درخت کاشته می‌شد، کار خوبی بود؛ اما این همزمان شد با تعدیل نیرو در شهرداری که در میان افراد تعدیل شده خانم باردار و یا افرادی که همسرشان باردار هستند و یا افرادی که دارای فرزند زیر یکسال دارند به چشم می‌خورد.

وی با بیان این‌که تعدیل نیرو علاوه بر این‌که به لحاظ درآمدی افراد را دچار مشکل می‌کند، بیمه درمانی آنها نیز با مشکل روبرو می‌شود، ادامه داد: پس اگر قرار است که سیاست‌های کلی و اصلی را فرهنگ سازی کنیم نباید ناخواسته نحوه عمل‌مان برخلاف سیاست‌های کلی نظام باشد.

سلیمانی با تاکید بر این‌که جذب و تعدیل نیرو از ابزارهای مدیریت است، گفت: اما این شیوه مدیریت نباید برخلاف سیاست‌های اصلی باشد و به همین دلیل توصیه می‌کنیم که تحت هیچ عنوان نسبت به تعدیل کارگران و کارمندانی که خودشان یا همسرشان باردار هستند و یا کودک زیر یکسال دارند اقدام نشود مگر با حکم دستگاه قضا و اگر لازم به تعدیل است شش ماه قبل به این افراد اطلاع داده شود تا آنها به یک دفعه با شوکی مواجه نشوند.