ایجاد ۷۸هزار فرصت شغلی در تعاونی‌های زنان

بر اساس آمارهای اعلام شده، در دولت سیزدهم تعداد تعاونی‌های زنان رشد9.7 درصدی داشته است و بیش از 6700 تعاونی زنان با 78هزار فرصت شغلی مشغول به فعالیت هستند.

در یک دهه اخیر در کشورمان، تعاونی های زنانه بسیاری در گرایش های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی و… ایجاد شد که عمده تولیدات در حوزه‌های کشاورزی، خدمات، صنایع غذایی، صنایع ‌دستی، فرش دستباف و گلیم و گیاهان دارویی می‌باشد.

با تغییرات ایجاد شده در شرایط اقتصادی و اجتماعی در سطح بین المللی و اهمیت مشارکت سازمان یافته زنان در این امور، نقش تعاونی ها در توانمندسازی زنان پررنگ تر از گذشته شد. تشکیل تعاونی‌های زنان یک راهبرد اساسی برای کاهش نابرابری و افزایش مشارکت زنان در امور اقتصادی و اجتماعی است.

در همین راستا دولت سیزدهم، اهتمام ویژه‌ای به تعاونی ها و توانمندسازی آنان دارد.

حامد ویس کرمی با اشاره به رشد ۹٫۵درصدی تعاونی‌های زنان در این دولت، مشارکت زنان در این بخش را مطلوب خواند و گفت: حدود ۲۲ درصد اعضای کل تعاونی های فعال کشور به بانوان اختصاص دارد. بیش از ۶۷۸۰ شرکت تعاونی زنان با حدود ۶۳ هزار و ۳۰۰ نفر عضو و بیش از ۷۸ هزار فرصت شغلی در گرایش‌های مختلف اقتصادی فعال هستند.

به اعتقاد او این کار، مدل موفقی برای افزایش مشارکت بانوان در امور اقتصادی، ایجاد فضای امن در محیط کسب‌وکار زنان، کمک به بهبود معیشت خانواده و ارتقای سطح رفاه جامعه می باشد.

ایسنا