تصاویر: اجرای حرکات تایچی در میدان نقش جهان

در هفته دفاع مقدس بانوان کمیته تایچی کار اصفهانی (از رشته‌های زیر مجموعه هیئت ووشو)، سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ به اجرای فرم و حرکات نمایشی در میدان نقش جهان اصفهان پرداختند.

اجرای حرکات تایچی در میدان نقش جهان

در هفته دفاع مقدس بانوان کمیته تایچی کار اصفهانی (از رشته‌های زیر مجموعه هیئت ووشو)، سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ به اجرای فرم و حرکات نمایشی در میدان نقش جهان اصفهان پرداختند.