تشکیل مرکز راهبردی پژوهش ها و مطالعات زنان در آینده ای نزدیک در عربستان

به گزارش جهان بانو عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس، رئیس کل امور مسجدالحرام و مسجد نبوی اعلام کرد که مرکز راهبردی پژوهش ها و مطالعات زنان در این نهاد در آینده ای نزدیک تشکیل خواهد شد.  السدیس خاطر نشان کرد که این مرکز پژوهشی مهمترین دستاوردها و خدمات ارائه شده به سفیران و خادمان را رصد […]

تشکیل مرکز مطالعات زنان در عربستان

به گزارش جهان بانو عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس، رئیس کل امور مسجدالحرام و مسجد نبوی اعلام کرد که مرکز راهبردی پژوهش ها و مطالعات زنان در این نهاد در آینده ای نزدیک تشکیل خواهد شد.

 السدیس خاطر نشان کرد که این مرکز پژوهشی مهمترین دستاوردها و خدمات ارائه شده به سفیران و خادمان را رصد خواهد کرد. همچنین در ایجاد طرح های ابتکاری و برنامه های ویژه بانوان به کمک و همیاری خواهد پرداخت و در ارتقای خدمات به زنان در مسجدالنبی و مسجد الحرام نقش بزرگی ایفا خواهد کرد.

رئیس کل امور مسجدالحرام و مسجد نبوی تصریح کرد: تقویت نقش بانوان در حرمین شریفین و توانمند سازی زنان سفیر در بسیاری از زمینه های علمی، ارشادی و تبلیغی، موضوعی است که ریاست کل امور مسجدالحرام و مسجد نبوی بر آن تمایل دارد.

منبع: شیعه نیوز