تسهیلگری دولت در زمینه جوانی جمعیت

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور گفت: یکی از اقدامات در دست پیگیری این دفتر براساس سیاست تسهیل گری دولت در زمینه جوانی جمعیت، اتخاذ راهکارهای تحقق این موضوع است.

زینب اختری، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور در نشست گام چهارم رویداد تحول آفرین راهبری جمعیت در شهرستان عسلویه استان بوشهر بیان کرد: ستاد خانواده و جوانی جمعیت در همه استانداری‌ها به منظور کمک به تحکیم بنیان خانواده تشکیل شده است.

وی افزود: مساله بحران جمعیت که یکی از مهمترین مشکلات کشور محسوب می‌شود، برعهده مجموعه بانوان قرارداده است تا موضوع خانواده و جوانی جمعیت را پیگیری کنند. در این زمینه نشست‌های فصلی برگزار شده و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای حل آن‌ها مطرح شده است.

مدیرکل دفتر امورزنان و خانواده وزارت کشور تصریح کرد: این موضوع با چالش‌هایی مواجه است که باید با هم افزایی موضوع ازدواج و فرزندآوری تحقق پیدا کرده و از وقوع سقط جنین جلوگیری کنیم.

اختری در ادامه گفت: تا چندی قبل تنها حکمرانی در سطح استان صورت می‌گرفت اما در حال حاضر برنامه ریزی شده که تا سطح شهرستان، شهرها و روستاها موضوع جمعیت مورد بررسی قرار گیرد و دولت نیز در این زمینه به تسهیل گری بپردازد.

مدیرکل دفتراموربانوان و خانواده استانداری بوشهر نیز گفت: با هم افزایی ، هم اندیشی و انتقال تجربیات موفق در مورد جوانی جمعیت و ایده‌هایی اثرگذار دیگر استان‌ها از روند پیری جمعیت جلوگیری خواهد شد.

رقیه زنگنه نژاد افزود: در کنار حمایت‌های قانون جوانی جمعیت استفاده از ظرفیت‌های مردمی و فعالیت حوزه خانواده و جوانی‌جمعیت نتایج مطلوب محقق خواهد شد. حمایت از ازدواج و افزایش آن و همچنین افزایش موالید باید تا دل روستاها نیز برود و هریک از استان‌ها بوم حکمرانی شهرستانی و شهری خود را تدوین خواهند کرد.

ایرنا