تحویل ۴۴۱ تبلت به خانوارهای تحت حمایت دفتر توانمند سازی زنان و خانواده سیستان بلوچستان

با مشارکت خیرین تعداد ۴۴۱ تبلت جهت استفاده دانش آموزان نیازمند تحت حمایت دفتر توانمندسازی زنان و خانواده معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان تحویل داده شد. به گزارش جهان بانو، با مشارکت خیرین تعداد ۴۴۱ تبلت جهت استفاده دانش آموزان نیازمند تحت حمایت دفتر توانمندسازی زنان و خانواده معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان تحویل داده […]

با مشارکت خیرین تعداد ۴۴۱ تبلت جهت استفاده دانش آموزان نیازمند تحت حمایت دفتر توانمندسازی زنان و خانواده معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان تحویل داده شد.

به گزارش جهان بانو، با مشارکت خیرین تعداد ۴۴۱ تبلت جهت استفاده دانش آموزان نیازمند تحت حمایت دفتر توانمندسازی زنان و خانواده معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان تحویل داده شد.

مریم نادری نیا معاون امور اجتماعی بهزیستی سیستان و بلوچستان اظهار داشت : در ایام شیوع پاندمی کوید ۱۹ و آموزش  مجازی دانش آموزان یکی از بزرگترین مشکلات مددجویان تحت پوشش در این خصوص تهیه تبلت یا گوشی  هوشمند برای استفاده فرزندانشان بود.

نادری نیا ضمن تاکید بر اهمیت تلاش در جهت عدالت آموزشی گفت : معاونت امور اجتماعی بهزیستی سیستان و بلوچستان در راستای حمایت از فرزندان خانواده های تحت حمایت خود در سال جاری تعداد ۴۴۱ تبلت جهت خانواده تحت حمایت دفتر توانمندسازی زنان و خانواده بهزیستی استان با  اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال از طریق مشارکت خیرین اقدام کرد.

وی تصریح کرد : در سال جاری تعداد ۵۰۰۰ بسته بهداشتی(ماسک و مواد ضدعفونی) نیز بین خانواده زنان سرپرست خانوار تحت حمایت دفتر توانمندسازی زنان در سطح استان توزیع گردید.