تجاوز گسترده پزشک تیم ژیمناستیک زنان آمریکا و اهمال پلیس در این ماجرا

آنچه در ژیمناستیک آمریکا روی داد و انفعال و اهمال عجیب پلیس فدرال، ترسیمی دقیق از واقعیتی است که دهه‌ها در لوای سانسور رسانه‌ای و تبلیغاتی مانده است. لری نصار پزشک تیم ملی ژیمناستیک آمریکا به جرم بیش از ۹۰ آزار جنسی در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، به ۱۷۵ سال حبس محکوم شده است. در […]

آنچه در ژیمناستیک آمریکا روی داد و انفعال و اهمال عجیب پلیس فدرال، ترسیمی دقیق از واقعیتی است که دهه‌ها در لوای سانسور رسانه‌ای و تبلیغاتی مانده است.

لری نصار پزشک تیم ملی ژیمناستیک آمریکا به جرم بیش از ۹۰ آزار جنسی در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، به ۱۷۵ سال حبس محکوم شده است. در تمامی این سال ها، تیم ملی ژیمناستیک آمریکا که نمادی از توسعه و عمیق بودن ترویج این ورزش در این کشور بود، به محفلی برای تخلفاتی تبدیل شده بود که موجب خشم عمومی در این کشور و حتی جهان شده است.

.اما این پایان ماجرا نیست. اهمال و بی توجهی پلیس آمریکا نیز موجب می‌شود تا با وجود رسیدن برخی گزارش‌های مردمی علیه این فرد و آنچه در حال روی دادن است، هیچ بررسی جدی صورت نگیرد. در واقع، بار‌ها مراجعه نیز صورت گرفته که موضوعات یا پیگیری نشده و رها مانده یا پیگیری‌ها صرفا برای اتمام ماجرا و بسته شدن پرونده از نظر اداری بوده است. این نیز موجب شده تا این شخص به صورت افسارگسیخته، تیم ملی آمریکا را به محل فساد مشمئز کننده خود تبدیل کند.

در حال حاضر حدود ۹۰ قربانی در این پرونده با حمایت از سوی وکلای متخصص قوانین مبارزه با تعرض جنسی در آمریکا، به دنبال ارائه شکایت یک میلیارد دلاری از FBI‌ هستند