تب ناباروری در بوشهر بالاست

مدیر گروه سلامت جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: میزان شیوع عمری ناباروری اولیه در زنان در این استان ۱۴.۵ و ثانویه ۱۸.۶ است و در بین استان‌های با شیوع بالای ناباروری قرارگرفته است. به گزارش جهان بانو،روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به نقل از دکتر آزیتا انارکی افزود: بر […]

مدیر گروه سلامت جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: میزان شیوع عمری ناباروری اولیه در زنان در این استان ۱۴.۵ و ثانویه ۱۸.۶ است و در بین استان‌های با شیوع بالای ناباروری قرارگرفته است.

به گزارش جهان بانو،روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به نقل از دکتر آزیتا انارکی افزود: بر اساس آخرین مطالعه انجام شده در ایران در سال ۱۳۹۸، میزان شیوع عمری ناباروری اولیه در زنان ایرانی ۱۱.۹ و ثانویه ۱۵.۳ در هر ازدواج در کل کشور بوده است.

وی اضافه کرد: استان بوشهر از نظر شیوع بالای ناباروری اولیه، چهارمین استان کشور و از نظربالا بودن ناباروری ثانویه، نهم کشور است.

انارکی با بیان اینکه بیش از  سه میلیون و ۲۰۰ هزار زوج در کشور ناباوری اولیه و ثانویه تجربه می‌کنند، گفت: زوجی که به مدت یک سال خواهان فرزند بوده و باردار نشده، باید ازنظر ناباروری بررسی شود، این بررسی در خانم‌های ۳۵ سال و بالاتر، باید بعد از ۶ ماه انجام شود.

مدیر گروه سلامت جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: تأخیر در بارداری باعث می‌شود فرصتِ تشخیص زودرس ناباروری از دست برود؛ علاوه بر این احتمالِ باروری با افزایش سن کاهش می‌یابد.

 انارکی اظهار داشت: افزایش سن ازدواج، افزایش فاصله فرزند آوری از زمان ازدواج و تمایل به کاهش تعداد فرزندان و تک‌فرزندی از عواملی هستند که احتمال بروز ناباروری‌های اولیه و ثانویه را افزایش می دهند.

وی افزود: همچنین چاقی، استفاده از دخانیات، افزایش آلاینده‌های ناشناخته مؤثر بر سیستمِ تولید مثل از عوامل دیگر بروز ناباروری‌های اولیه و ثانویه است.

انارکی تأکید کرد: داشتن سبک زندگی سالم مانند تغذیه، ورزش، هوای سالم و دوری از استرس، نه‌تنها می‌تواند از ناباروری پیشگیری کند بلکه در درمان ناباروری هم مؤثر است.
وی افزود: در استان بوشهر مرکز تخصصی درمان ناباروری وجود دارد و زوجین نابارور می‌توانند در سال ۱۴۰۱ از خدمات درمانی ناباروری با پوشش بیمه سلامت استفاده کنند.