تاسیس انجمن برای معرفی “حقوق زن در اسلام” در آمریکا

بانوی تازه مسلمان درباره چیستی اسلام در آمریکای لاتین می گوید: چیستی اسلام در آمریکای لاتین ضروری است. زیرا مردم می اندیشند که در دین اسلام با زنان بدرفتاری می شود و از هیچ حقوقی برخوردار نیستند. درحالی که واقعیت غیر از این است. به گزارش جهان بانو، «مونسرات پیمنتال» بانوی تازه مسلمان مکزیکی با […]

بانوی تازه مسلمان درباره چیستی اسلام در آمریکای لاتین می گوید: چیستی اسلام در آمریکای لاتین ضروری است. زیرا مردم می اندیشند که در دین اسلام با زنان بدرفتاری می شود و از هیچ حقوقی برخوردار نیستند. درحالی که واقعیت غیر از این است.

به گزارش جهان بانو، «مونسرات پیمنتال» بانوی تازه مسلمان مکزیکی با اشاره به تاسیس انجمنی برای معرفی «حقوق زن در اسلام» در آمریکا می گوید: ما زنان مسلمان در مکزیک با اختیار خود تصمیم گرفتیم تا سبک زندگی اسلامی را برگزینیم بدون اینکه پدر و مادرمان مسلمان باشند. ما درجامعه زندگی می کنیم که بسیاری از مسایل مسلمانان را نمی پذیرند و به همین دلیل مجبوریم در این شرایط زندگی کنیم.

مونسرات افزود: وی به همراه دو نفر از بانوان تازه مسلمان مکزیکی تصمیم گرفتند تا انجمن معرفی حقوق زن در اسلام را راه اندازی کنند تا مسلمانان و ارزش های آنها را معرفی کند.

وی ادامه داد:به اشتراک گذاری متونی با موضوع«مقاومت در اسلام»،« مقایسه اندیشه سکولار غربی و اندیشه اسلام درباره زنان» از طریق وب سایت و برگزاری نشست های هم اندیشی با حضور بیش از ۱۵۰ مسلمان اسپانیایی زبان از جمله فعالیت های این انجمن است

مونسرات درباره اهداف تشکیل این انجمن می گوید: هدف از تشکیل این انجمن به اشتراک گذاشتن و آگاه کردن مردم درباره معنای واقعی مسلمان بودن در آمریکای لاتین است. کمک به جامعه از اهداف دیگر این انجمن است. این بانوی تازه مسلمان درباره چیستی اسلام در آمریکای لاتین می گوید: چیستی اسلام در آمریکای لاتین ضروری است. زیرا مردم می اندیشند که در دین اسلام با زنان بدرفتاری می شود و از هیچ حقوقی برخوردار نیستند. درحالی که واقعیت غیر از این است.

شیعه نیوز