«تاثیر عمده» مردان در برقراری عدالت جنسیتی در محل کار

اختصاصی جهان بانو: طبق پژوهش منتشر شده در مجله «Social Psychological and Personality Science» مردان می توانند تاثیر به سزایی در برقراری عدالت جنسیتی در محل کار داشته باشند. اگر مردان به حمایت از زنان برخیزند، می­توانند موجب تغییر تحرکات خصمانه و انزواطلبانه بر علیه زنان شوند. به گزارش وب­سایت «اوپن اکسس گاورمنت» (۱۰ آگوست […]

اختصاصی جهان بانو: طبق پژوهش منتشر شده در مجله «Social Psychological and Personality Science» مردان می توانند تاثیر به سزایی در برقراری عدالت جنسیتی در محل کار داشته باشند. اگر مردان به حمایت از زنان برخیزند، می­توانند موجب تغییر تحرکات خصمانه و انزواطلبانه بر علیه زنان شوند.

به گزارش وب­سایت «اوپن اکسس گاورمنت» (۱۰ آگوست ۲۰۲۱)، وقتی زنان یا افراد خارج از دوگانه جنسیتی وارد محل کار تحت سلطه مردان می­شوند، با عدم توازن خاموشی روبرو می­شوند. گاهی این عدم توازن بارز و آشکار است.

حتی در سال ۲۰۲۱، عدالت جنسیتی در محیط کار اغلب امری مبهم و حل نشده است. بیماری همه­گیر کووید مسائل خاصی را برجسته کرده است؛ برای مثال زنان پس از پایان مشاغل تمام وقت خود به کار اضافی در خانه می­پردازند، یا با دورکاری فرصت­ ارتباطات بینافردی که به طور طبیعی در محل کار در جریان است را از دست می­دهند. پیش از کووید نیز، ممکن بود زنان از تصمیم_سازی دور نگه داشته شوند یا در مناسبات اجتماعی در اداره شرکت داده نشوند. اکنون ممکن است برای پیشرفت در شغلشان راه دشوارتری در پیش داشته باشند.

در حال حاضر، پژوهشی که توسط دانشگاه کانزاس صورت گرفته نشان می دهد که مردان می توانند به طور موثری در محیط کار به زنان کمک کنند.

اهمیت بیان ارزشهای عدالت جنسیتی

شارلوت موزِر، نویسنده اول این پژوهش و دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه کانزاس، در این باره گفت: همین که بیان کنید که به عدالت جنسیتی اهمیت می دهید و قصد دارید به عنوان متحد زنان عمل کنید می تواند روی احساس زنان در کار کردن در محیطهایی که تحت مدیریت مردان است تاثیر بگذارد.

پژوهشگران سه پژوهش انجام داده اند که در آنها از زنان خواسته شده بود که تصور کنند یک پیشنهاد کاری دریافت کرده اند. چند نفر از آنان به طور تصادفی تعیین شدند تا اسلایدهایی از عکسهای همکاران آینده شان را مشاهده کنند. به برخی از آنها تنها همکاران مرد نمایش داده شد و به برخی دیگر همکاران مرد و زن به طور متعادل نمایش داده شد. برخی اسلایدها همکاران مردی را نشان می داد که از برابری جنسیتی حمایت می کردند، در حالی که هیچ یک از همکارانی که در گروه غیرمتحد با زنان بودند به برابری جنسیتی اشاره نمی­کردند.

سپس شرکت کننده ها پرسشنامه ای را تکمیل کردند تا میزان احساس طرد شدگی یا مورد حمایت بودنشان توسط همکاران شرکت مورد نظر را نشان بدهند.

«تاثیر عمده» مردان در برقراری عدالت جنسیتی در محل کار

نظام پدرسالارانه یا توانمندساز؟

موزر خاطرنشان کرد که در حالی که اتحاد از سوی مردان می تواند نوعی پدرسالاری تلقی شود، پژوهش او نشان داده است که زنانی که این اتحاد را دریافت می کنند شخصیت های توانمندتری هستند. وی اشاره کرد که در پژوهش آینده احساس مردان از داشتن متحدهای مرد در محیط کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

زنان دریافتند که داشتن متحدان مرد باعث می شود کمتر احساس طرد شدگی کنند و کمتر خود را در معرض خصومت احساس کنند.

موزر گفت: «ما دریافتیم که بیان نیت اتحاد توسط مردان به طور معناداری میزان پیش بینی آزار و اذیت و دشمنی در محل کار را در زنان کاهش می­دهد.»

وی افزود: «مطالعه ما همچنین نشان می دهد که این متحدانِ مرد، هنجارهای برابری در یک سازمان را برقرار می­کنند.»