یک عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مطرح کرد:

تاثیر ازدواج دانشجویی بر وضعیت تحصیلی دانشجویان مرد مثبت بوده است

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بر این باور است که بر اساس نتایج پژوهش‌هایی که در ارتباط با ازدوج های دانشجویی انجام گرفته است، می توان گفت که این ازدواج ها تاثیر مثبتی بر وضعیت تحصیلی دانشجویان مرد داشته‌ است. با این وجود نتایج مطالعات نشان دهنده افت نمرات دانشجویان زن پس از ازدواج است.

none

به گزارش جهان بانو، حسن غنیمتی با بیان این که ازدواج‌هایی که اصطلاحا تحت عنوان ازدواج‌های دانشجویی شناخته شده اند از اوایل دهه ۷۰ در دانشگاه‌ها کلید خورد، اظهار کرد: این سبک از ازدواج و تشکیل خانواده نخستین بار از سوی دانشگاه شهید بهشتی با هدف ترویج ازدواج آسان در میان جوانان و دانشجویان و کمک مالی به آن‌ها پایه‌گذاری شد.

وی با اشاره به این که ازدواج دانشجویی در سال‌های بعد به مرور حالتی صوری پیدا کرد، خاطر نشان کرد: پیش از این برای زوج‌ها جهزیه تهیه می‌شد و این کار در کمک به آن ها برای شروع یک زندگی بسیار تاثیرگذار بود؛ با این وجود این کمک ها به تدریج کمتر شد تا جایی که به اعطای یک عدد سکه به زوج ها کاهش پیدا کرد. وقتی ازدواج دانشجویی شکل صوری پیدا کرد، دیگر مانند گذشته از اهمیت چندانی برخوردار نبود.     

غنیمتی افزود: در پژوهش انجام شده توسط ما دو سوال در ارتباط با ازدواج‌های دانشجویی مطرح شد. نخست این که آیا ازدواج‌های دانشجویی در مقایسه با ازدواج‌های معمول در سطح جامعه از دوام و استحکام برخوردار هستند یا خیر؟ و دومین سوال این بود که آیا تشویق به ازدواج دانشجویی در تعارض با وظایف آموزشی دانشگاه و دانشجویان است؟

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تصریح کرد: برای پاسخ به این پرسش ها و ترسیم سیاست‌های جدید، در دانشگاه آزاد در ارتباط با افرادی که سابقه ازدواج دانشجویی داشتند مطالعه‌ای صورت گرفت. پژوهش ما در آن دوره نشان دهنده ی این موضوع بود که ازدواج‌های دانشجویی در مقایسه با سایر ازدواج‌ها به طور میانگین از ثبات و دوام بیشتری برخوردار بوده است.

ازدواج‌های دانشجویی از ثبات و دوام بیشتری نسبت به سایر ازدواج‌ها برخوردارند

غنیمتی تاکید کرد: برخلاف ذهنیتی که در گذشته در رابطه با ازدواج‌های دانشجویی وجود داشته است، این ازدواج‌ها کمتر از ازدواج‌های غیردانشجویی منجر به طلاق شده بودند. البته در زمان پژوهش ما مدت زیادی از آغاز زندگی مشترک نمونه های مورد پژوهش نمی‌گذشت. با این وجود در آن یکسال در مقایسه با میانگین طلاق در سطح جامعه طلاق های کمتری در میان زوج های دانشجو به ثبت رسیده بود.

وی با بیان این که سوال دوم در ارتباط با اثرات تحصیلی ازدواج دانشجویی بر دانشجویان زن و مرد بود، خاطر نشان کرد: در رابطه با این موضوع با بیش از ۶۰۰ نفر مصاحبه شد. بر اساس پاسخ‌های این افراد به این نتیجه رسیدیم که وضعیت تحصیلی این دانشجویان پس از ازدواج بهبود پیدا کرده است، به این معنا که ازدواج دانشجویی تاثیر مثبتی بر وضعیت تحصیلی دانشجویان داشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گفت: ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که تاثیرات مثبت تحصیلی بیشتر در میات دانشجویان مرد اتفاق افتاده بود. اما می توان گفت که متاسفانه ازدواج دانشجویی تاثیرات منفی بر وضعیت تحصیلی دانشجویان زن داشت. البته اگر تفکیک جنسیتی نداشتیم، تاثیر ازدواج بر تحصیل به صورت میانگین در بین تمامی دانشجویان فارغ از جنسیت آن ها مثبت بود. این مطالعه نشان داد که ازدواج می‌تواند موجب بهبود وضعیت تحصیلی دلنشجویان شود.