برگزاری سمیناری با موضوع نقش بانوان با هدف حل مسائل زنان کم برخوردار

این سمینار که با هدف انتقال مشکلات بانوان محروم به مسئولین برگزار می‌شود با تلاش قرارگاه اجتماعی بانوان بنیاد احسان تشکیل شده است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فضه سادات حسینی مسئول قرارگاه اجتماعی بانوان بنیاد احسان در این رابطه گفت: حل مشکلات زنان و به خصوص زنان کم برخوردار که با انواع مشکلات […]

برکزاری سمینار حل مشائل زنان با هدف زنان کم برخوردار

این سمینار که با هدف انتقال مشکلات بانوان محروم به مسئولین برگزار می‌شود با تلاش قرارگاه اجتماعی بانوان بنیاد احسان تشکیل شده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فضه سادات حسینی مسئول قرارگاه اجتماعی بانوان بنیاد احسان در این رابطه گفت: حل مشکلات زنان و به خصوص زنان کم برخوردار که با انواع مشکلات اقتصادی درگیر هستند از اهداف مهم تشکیل این سمینار بوده است.

حسینی افزود: در این سمینار گروه‌های مختلف حوزه توانمندسازی بانوان از جمله بانوان کارافرین که در کسب و کار خود موفق بوده اند، زنان خودسرپرست، گروه‌های جهادی و خیریه‌های مرتبط با این حوزه راه حل‌های خود را برای افراد سیاست گذار در این حوزه شرح می‌دهند

مسئول قرارگاه اجتماعی بانوان بنیاد احسان در خصوص بخش‌های مختلف این سمینار گفت: در این سمینار سعی شده با بخش‌های مختلفی راه حل مشکلات حوزه بانوان ارائه شود که شامل: آشنایی با الگو‌های مختلف کسب و کار برای بانوان محروم، انتقال تجربه بین گروه‌های توانمندسازی حوزه کسب و کار، انعقاد تفاهم نامه و همکاری با گروه‌های برتر و ررسی موانع حوزه کسب و کار توانمندسازی بانوان محروم و خال‌های قانونی موجود می‌شود

فضه سادات حسینی در خصوص حمایت‌های بنیاد احسان از گروه‌های ارائه دهنده نیز گفت: بنیاد احسان حمایت ویژه‌ای از گروه‌هایی که در این سمینار شرکت کرده اند در جهت اجرای الگو‌های توانمندسازی خود انجام می‌دهد

لازم به ذکر است که ۲۳۰۰ گروه فعال در حوزه بانوان برای اجرای برنامه‌های خود با بنیاد احسان همکاری می‌کنند.