برای واکسن کرونای زنان باردار برنامه داریم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برای تزریق واکسن کرونای زنان باردار برنامه داریم. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در جلسه بررسی گام پنجم طرح شهید سلیمانی؛ یکی از فرماندهان سپاه استانی در ارتباط تصویری از وزیر بهداشت درخواست کرد که اجازه داده شود برای زنان باردار با اولویت واکسن تزریق شود که […]

برای واکسن زنان باردار برنامه داریم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برای تزریق واکسن کرونای زنان باردار برنامه داریم.

برای واکسن کرونای زنان باردار برنامه داریمبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما در جلسه بررسی گام پنجم طرح شهید سلیمانی؛ یکی از فرماندهان سپاه استانی در ارتباط تصویری از وزیر بهداشت درخواست کرد که اجازه داده شود برای زنان باردار با اولویت واکسن تزریق شود که دکتر عین اللهی هم گفت: فعلا برای واکسیناسیون زنان باردار دست نگه دارید که در این خصوص برنامه داریم.