بانوان نباید مسئله شهر تهران باشند، بلکه باید حلال مسائل تهران باشند

به گزارش جهان بانو مریم اردبیلی، مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با بانوان فرزند شهید شاغل در منطقه ۵، مدیران و بانوان بسیجی دیدار کرد. در این دیدار احسان شریفی و حسین دلبری، شهردار و معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه ۵ نیز حضور داشتند. اردبیلی ضمن بیان اینکه در صورت فعال شدن انرژی زنان تمام […]

بانوان نباید مسئله شهر تهران باشند، بلکه باید حلال مسائل تهران باشند

به گزارش جهان بانو مریم اردبیلی، مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با بانوان فرزند شهید شاغل در منطقه ۵، مدیران و بانوان بسیجی دیدار کرد. در این دیدار احسان شریفی و حسین دلبری، شهردار و معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه ۵ نیز حضور داشتند.

اردبیلی ضمن بیان اینکه در صورت فعال شدن انرژی زنان تمام فضاهای شهری حیات تازه ای پیدا می‌کنند، عنوان کرد: به واسطه زنده و پویا بودن بانوان یک منطقه است که آن محیط زنده و سرشار از روح زندگی می شود، خواه آن محیط خانواده باشد، خواه محله و خواه شهر. بنده اعتقاد دارم که فضای فرهنگی و اجتماعی خانواده، محله و شهر ما گرفتار آسیب شده است و بانوان ما می توانند با خلق ربط‌هایی عمیق و تاثیرگذار، به عنوان یک راه حل برای برطرف کردن این آسیب ها که گریبان گیر فضاهای مذکور شده است، اقدام کنند.

اردبیلی اضافه کرد: بانوان ما برای اینکه شرایط پیرامونی، شرایط خانواده و خودشان را بهبود ببخشند از انگیزه بسیار زیادی برخوردار هستند. لازم است که از این امکانات و پتانسیل‌ها به منظور بهبود شرایط بهره برد. بانوان به محیط پیرامون خود انرژی می‌بخشند و هنگامی این انرژی پنهان می‌ماند که آن زن و یا محیط اطراف وی به این میزان از اثرگذاری اعتقاد نداشته باشد.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران تصریح کرد: ذات بانوان از این قابلیت برخوردار است که یک مدیریت کارآمد و مفید در عرصه‌های گوناگون خلق کند. این امکان وجود دارد که میان محیط خانه و محیط کار هم‌افزایی به وجود آید. اگر یک بانو در محیط خانه از آرامش برخوردار باشد، در محیط کار خود مفید واقع خواهد شد و کارآمدی بیشتری خواهد داشت. در صورتی که یک زن در محیط کار خود احساس کند که موثر واقع می شود، می تواند شادتر و بهتر در منزل خود به ایفای نقش مادری بپردازد. اگر این هم افزایی اتفاق بیفتد، امکان دگرگونی های بزرگ در محیط پیرامونی ایجاد می‌شود.

وی در ادامه گفت: بانوان نباید مسئله شهر تهران باشند، بلکه باید حلال مسائل تهران باشند. لازم است که این باور به صورت عینی و عملیاتی مشاهده شود.

همچنین در این نشست احسان شریفی، شهردار منطقه ۵ اظهار کرد: بنده وظیفه دارم تا آرامش روانی همگی همکاران، به خصوص خانم های همکار را تامین کنم. در صورتی که بتوانیم انرژی، نشاط، انگیزش و آرامش را در بین همکارانمان ایجاد کنیم، روزهای بهتری در انتظار ما خواهد بود.

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران