این جنین سقط نخواهد شد

هورمون درمانی زنان باردار استرالیا برای جلوگیری از سقط جنین زنان استرالیایی که در معرض خطر سقط جنین هستند، اکنون می توانند به هورمون درمانی دسترسی داشته باشند وخطر بارداری خود را کاهش دهند.اداره کالاهای درمانی استرالیا، به تازگی نوعی پروژسترون درمانی به نام « Utrogestan » را ثبت کرده است، که میتواند برای کمک […]

هورمون درمانی زنان باردار استرالیا برای جلوگیری از سقط جنین

زنان استرالیایی که در معرض خطر سقط جنین هستند، اکنون می توانند به هورمون درمانی دسترسی داشته باشند و
خطر بارداری خود را کاهش دهند.
اداره کالاهای درمانی استرالیا، به تازگی نوعی پروژسترون درمانی به نام « Utrogestan » را ثبت کرده است، که می
تواند برای کمک به جلوگیری از سقط جنین در سه ماهه اول حاملگی زنانی که در دوران خونریزی قرار دارند و کسانی
که قبالً سه یا بیشتر سقط جنین را تجربه کرده اند، استفاده شود.


دکتر اندرو پیکرینگ، مدرس بالی نی دانشگاه سیدنی و متخصص زنان و زایمان نوزادان مانلی بیچ، گفت: «در حالی که
خونریزی همیشه در دوران بارداری مشکل ساز نی ست اما خونری زی غیر عادی در اوایل بارداری نشان دهنده افزایش
خطر سقط جنین است.حدود یک سوم از بیمارانی که این نوع خونریزی را در دوران بارداری خود تجربه کردند، جنین
در همان روز های اول سقط شد. »


وی گفت: «زمانی که زنی دو یا سه بار دچار سقط جنین شود، احتمال وقوع این اتفاق در آینده برایش بی ش از دو برابر
می شود. اما، این زنان اکنون می توانند برای درمان این مشکل قدمی بزرگتر از صرف امیدواری به نتیجه ی مثبت
بردارند. پروژسترون به آماده سازی پوشش داخلی رحم و کمک به بدن در حمایت از جنین در حال رشد کمک می کند. و
بر همین اساس، شواهدی وجود دارد که نشان میدهد با ابن نوع درمان شانس زنان برای بچهدار شدن را بهبود
میبخشد. »
تحقیقات نشان داده است که استفاده از پروژسترون به طور قابل توجهی شانس تولد نوزاد زنده را برای زنانی که اوایل
بارداری خونریزی را تجربه کردند یا آنهایی که سه یا بی شتر سقط داشته اند، افزایش می دهد . گواه این ادعا، مطالب
مجله پزشکی نیوانگلند در سال ۲۰۱۹ است.
این نشان داد که ۷۲ درصد از زنانی که در معرض خطر باالی سقط جنین قرار داشتند و خونریزی اولیه بارداری را
تجربه کرده بعداز مصرف پروژسترون، نوزاد خود را بسالمت حمل کردند و تنها ۵۷ درصد از زنانی که در معرض خطر
باالی سقط جنین بودند و خونریزی اولیه بارداری را داشتند و پروژسترون مصرف نکردند، باعث شد بارداری شان
سریع پایان یابد .
درمان با اوتروژستان باید با مشاهده ی اولین عالئم خونریزی در سه ماهه اول شروع شود و تا پای ان هفته شانزدهم
بارداری ادامه ی ابد. این درمان با نسخه خصوصی در دسترس است و باید روزانه مصرف شود که هزینه آن حدود ۹
دالر در روز است.