ایجاد صندوق حمایتی برای زنان سرپرست خانوار و دختران با نیاز‌های ویژه

به گزارش جهان بانو، زهرا پناهی روا، مشاور وزیر آموزش و پرورش در بخش امور بانوان در نشست کارگروه استانی امور زنان اعلام کرد که صندوقی به منظور حمایت از بانوان سرپرست خانوار و دختران با نیازهای خاص به وجود خواهد آمد. وی اضافه کرد: از مهمترین موضوعات در حوزه امور مرتبط با زنان تدوین چهارچوب سیاست‌گذاری […]

ایجاد صندوق حمایتی برای زنان سرپرست خانوار و دختران با نیازهای ویژه

به گزارش جهان بانو، زهرا پناهی روا، مشاور وزیر آموزش و پرورش در بخش امور بانوان در نشست کارگروه استانی امور زنان اعلام کرد که صندوقی به منظور حمایت از بانوان سرپرست خانوار و دختران با نیازهای خاص به وجود خواهد آمد.

وی اضافه کرد: از مهمترین موضوعات در حوزه امور مرتبط با زنان تدوین چهارچوب سیاست‌گذاری و طراحی برنامه ای عملیاتی است که دقیق و مرتبط با حوزه آموزش و پرورش باشد.

منبع: ایلنا