اولین دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در دادگستری زابل افتتاح شد

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان وبلوچستان گفت: دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان باهدف حفظ کرامت بانوان و حمایت از حقوق زنان و کودکان در دادگستری زابل راه اندازی شده است . نجفی سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان وبلوچستان در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران از زاهدان […]

اولین دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در دادگستری زابل افتتاح شد

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان وبلوچستان گفت: دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان باهدف حفظ کرامت بانوان و حمایت از حقوق زنان و کودکان در دادگستری زابل راه اندازی شده است .

نجفی سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان وبلوچستان در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران از زاهدان ، گفت: در دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان کارشناسان و مشاورین  در کنار محاکم خانوادا نسبت به مشاوره زوجین نیز اقدام می‌کنند.

وی افزود:رسالت دستگاه قضایی این است که نسبت به آسیب‌های جامعه احساس مسئولیت کند.