انجام عمل “وازکتومی و توبکتومی” در دهه ۷۰ شرط پوشش کمیته‌ امداد بود!

در دهه ۷۰ با هدف کاهش جمعیت کشور، تمام خانواده‌های کم‌بضاعت دارای ۳ فرزند که قدرت باروری داشتند، تنها پس از انجام عمل عقیم‌کردن “وازکتومی یا توبکتومی” و ارائه مدارک آن می‌توانستند تحت پوشش کمیته‌های امداد امام(ره) قرار بگیرند! به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ مرحوم علامه محمد‌حسین حسینی طهرانی(ره) در پی‌ اجرای سیاست‌های […]

سیاست های اشتباه کنترل جمعیت در دهه 70

در دهه ۷۰ با هدف کاهش جمعیت کشور، تمام خانواده‌های کم‌بضاعت دارای ۳ فرزند که قدرت باروری داشتند، تنها پس از انجام عمل عقیم‌کردن “وازکتومی یا توبکتومی” و ارائه مدارک آن می‌توانستند تحت پوشش کمیته‌های امداد امام(ره) قرار بگیرند!

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ مرحوم علامه محمد‌حسین حسینی طهرانی(ره) در پی‌ اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت در دههٔ هفتاد، به نگارش و تدوین کتاب “کاهش جمعیت ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین” پرداخت؛ او در بخشی از این کتاب با اشاره به اقدامات پیدا و پنهان برای کاهش جمعیت کشور می‌نویسد:
روزنامه خراسان ۱۰ شعبان ۱۴۱۴ (۳ بهمن ۱۳۷۲) طی شماره ۱۲۸۸۵ تحت عنوان “ارائه برگ تنظیم خانواده شرط اصلی متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان اعلام شد”، آورده است: کلیه خانواده‌های کم‌بضاعت دارای ۳ فرزند که قدرت باروری دارند، تنها پس از وازکتومی یا توبکتومی و ارائه مدرک از سوی کمیته امداد می‌توانند تحت پوشش کمیته‌های امداد امام(ره) درآیند!

آقای راجی؛ مسئول کمیته امام منطقه مشهد ادامه داد: خانواده‌های کم‌بضاعت و متقاضی دریافت خدمات از کمیته امداد امام(ره) که ۳ فرزند بیشتر داشته باشند و ضمنا از قدرت باروری برخوردار باشند، از سوی کمیته امداد به مراکز بهداشت معرفی می‌شوند و با هماهنگی‌هایی که بین وزارت بهداشت و کمیته امداد به‌عمل آمده است، به‌طور رایگان و خارج از نوبت وازکتومی یا توبکتومی می‌شوند و سپس تحت پوشش درمی‌آیند!
وی همچنین گفت: به خانواده‌های تحت پوشش دارای قدرت باروری در صورت توبکتومی و وازکتومی مبلغ ۵۰ هزار ریال پاداش اهدا می‌شود و در ارائه خدماتی نظیر واگذاری مسکن، وام، هزینه‌های درمان در اولویت قرار می‌گیرند!

در پیشامد این امر خطیر (کنترل و کاهش جمعیت تحت برنامه تنظیم خانواده) آیا صحیح نبود به علمای شیعه در زمان حاضر که مراجع فقهی و سند مستند مردمی هستند، مراجعه کنند و انجمنی مرکب از آنان تشکیل دهند و در صورت عدم امکان آن، فقط از آرا و فتاوای ایشان بهره جسته و آن را مورد عمل قرار دهند؟! مانند فقهای مجتمع در مکه مکرمه و مجتمع در قاهره با وجود آنکه یکی از علمای شیعه در آنان نبوده است، قطعاً این پیشنهاد تهدید نسل را استعماری شمردند و حکم قطعی به مخالفت آن با اصول اسلام کردند.

ابداً در حجاز و مصر مثل ایران برنامه‌های کاهش جمعیت عملی نشد؛ با آنکه دست‌نشانده بودن فهد سعودی و انور سادات و خدمات‌شان به اسرائیل و صهیونیسم و آمریکا بر اطفال هم پوشیده نیست؛ آنها که چنان بودند، حاضر به قطع نسل مسلمانان نشدند.