انتقاد مجمع فعالین خانواده از حذف معاونت زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش جهان بانو، اعضای مجمع فعالین خانواده در واکنش به عدم پرداخت مناسب به موضوع زن و خانواده و جایگاه معاونت امور زنان در طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامه‌ای رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی را مخاطب قرار دادند و از حذف معاونت امور زنان در این شورا انتقاد […]

انتقاد مجمع فعالین خانواده از حذف معاونت زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش جهان بانو، اعضای مجمع فعالین خانواده در واکنش به عدم پرداخت مناسب به موضوع زن و خانواده و جایگاه معاونت امور زنان در طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامه‌ای رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی را مخاطب قرار دادند و از حذف معاونت امور زنان در این شورا انتقاد کردند. متن این نامه به شرح ذیل است:

«بسمه تعالی

جناب آیت الله رئیسی ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

سلام علیکم

احتراماً همانگونه که مستحضرید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه اخیر خود تحت عنوان سند «تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی» نقش و جایگاه زنان و خانواده را در ساختار عالی‌ترین نهاد سیاست گذاری فرهنگی کشور نادیده گرفته است. مسائل «زن و خانواده» در ساحت سیاست گذاری فرهنگی کشور از جایگاه والایی برخوردار است بر این اساس رهبر انقلاب در «متن پیوست شورای عالی انقلاب فرهنگی» صراحتاً بدان اشاره فرمودند. حال چگونه می‌توان بدون توجه به مسائل زن و خانواده به عنوان یک کلان موضوع فرهنگی، امید به تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت؟! موضوعات زنان و خانواده در کشور در معادلات فرهنگی کشور بسیار اهمیت دارد چرا که ریشه بسیاری از دیگر مسائل فرهنگی با حل مسائل زنان و در پی آن خانواده، قابل حل خواهد بود. بدیهی است ندیدن اهمیت جایگاه استراتژیک مسائل و فرصت‌های زنان و خانواده در مهمترین رکن سیاست گذاری فرهنگی کشور موجب گسترده شدن مسائل این حوزه می‌گردد که نهایتاً همه جامعه را درگیر خواهد نمود.

مجمع فعالین خانواده به عنوان بخشی از جامعه مدنی و کنشگران عرصه زن و خانواده از حضرتعالی و دیگر اعضای آن شورا نکات ذیل را مطالبه می‌نماید:

جایگاه مسائل زن و خانواده می‌بایست به صورت ساختاری مستقل در سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت نیل به منویات رهبر انقلاب در متن پیوست حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی به رسمیت شناخته شود.

توجه می‌دهد منویات رهبر انقلاب در متن پیوست حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع زنان بدین شرح می‌باشد «لزوم توجه برنامه ریزی مؤثر در زمینه رشد و ارتقای شأن، کرامت و منزلت زنان در جامعه». بدیهی است با کم رنگ کردن یا حذف امور زنان از ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی این مهم میسر نخواهد شد.

توفیقات جنابعالی و همه خدمتگزاران انقلاب روز افزون.»

خدیجه زارعی، زهرا گلپایگانی، طیبه میرزا اسکندری، شیدا نیکوروین، مریم آقا کثیری، سید کمیل حسینی، حسین شفاهی، رضا رسولی نژاد، زهرا نوری، ابراهیم راستیان، نرگس وحیدنیا، صابر اکبری خضری، فاطمه شجاعی، منتظری، زارعی، سالاری فر، هاشم فیروزی، نهضت مهدوی، لیلا حاج حسینی، فاطمه مرتضوی نژاد، سوگل گیتی، متولیان، عاشری، دکتر اصغری نکاح، طاهری، اکرم اجل افشار، غدیری، عباسپور، سماعی، تکلو، سعیدی زاده، احسایی، بیابانی، مطهره مهرابی، کلالی، وجدانی، یزدانپرست. مهدی زاده، صالحی، جباری، مقدمی، پاپی نژاد، حسینی، گریوانی از افراد عضو مجمع فعالین خانواده محسوب می شوند و در نگارش این نامه مشارکت کرده اند.

منبع: رسانه جنس اول