اقدامات حمایتی برای خانواده‌های آسیب دیده از کرونا

معصومه ابتکار از شکل گیری اقدامات حمایتی برای خانواده‌های آسیب دیده از کرونا خصوصاً آنها که سرپرست از دست داده‌اند توسط معاونت زنان و خانواده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. به گزارش خبرنگار ایمنا، معصومه ابتکار در توئیتر خود نوشت: “هفته گذشته معاونت زنان و خانواده با همکاری وزارت تعاون […]

حمایت دولت در خانواده های آسیب دیده کرونا

معصومه ابتکار از شکل گیری اقدامات حمایتی برای خانواده‌های آسیب دیده از کرونا خصوصاً آنها که سرپرست از دست داده‌اند توسط معاونت زنان و خانواده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
حمایت از خانواده های آسیب دیده کرونا

به گزارش خبرنگار ایمنا، معصومه ابتکار در توئیتر خود نوشت:
“هفته گذشته معاونت زنان و خانواده با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اقدامات حمایتی برای خانواده‌های آسیب دیده از کرونا خصوصاً آنها که سرپرست از دست داده‌اند را تقدیم دولت و ستاد مقابله با کرونا کرد، اولویت در ارائه خدمات حمایتی، توان افزایی و مشاوره و تأمین رایانه ویژه از جمله پیشنهادات بوده. ”