افزایش خطر این بیماری در کودکان خانواده‌های سیگاری

تحقیقات جدید نشان می دهد کودکانی که والدین آنها سیگاری هستند بیشتر در معرض ابتلا به روماتیسم مفصلی در سنین بالاتر قرار دارند. به گزارش مشرق به نقل از مدیسن نت، دکتر «کازوکی یوشیدا»، سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان زنان بریگام بوستون، در این باره می‌گوید: «یافته های ما به پیامدهای منفی سیگار کشیدن در […]

روماتیسم مفصلی کودکان در سایه پدر و مادر سیگاری

تحقیقات جدید نشان می دهد کودکانی که والدین آنها سیگاری هستند بیشتر در معرض ابتلا به روماتیسم مفصلی در سنین بالاتر قرار دارند.

به گزارش مشرق به نقل از مدیسن نت، دکتر «کازوکی یوشیدا»، سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان زنان بریگام بوستون، در این باره می‌گوید: «یافته های ما به پیامدهای منفی سیگار کشیدن در رابطه با روماتیسم مفصلی، یکی از شایع‌ترین بیماری‌های خودایمنی، عمق و اهمیت بیشتری می بخشد. »

روماتیسم مفصلی یک بیماری التهابی است که با بروز آرتروز در مفاصل مشخص می‌شود. چندین عامل ژنتیکی و محیطی در خطر ابتلاء به روماتیسم نقش دارند و سیگار کشیدن محتمل‌ترین عامل خطر محیطی است. اما تحقیقات در مورد ارتباط بین دود سیگار و خطر ابتلاء به روماتیسم مفصلی محدود بوده است.
در این مطالعه، محققان داده‌های حدود ۹۱ هزار زن آمریکایی را در یک مطالعه بلندمدت بررسی کردند.

یافته‌ها نشان داد کسانی که در دوران کودکی در معرض دود سیگار والدین قرار داشتند ۷۵ درصد بیشتر در معرض ابتلاء به روماتیسم مفصلی بودند و این خطر حتی در افرادی که خودشان سیگاری شده بودند بیشتر بود.

محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.