افزایش ازدواج دهه شصتی ها در بهار سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال های اخیر

به گزارش جهان بانو، مرکز آمار ایران اقدام به انتشار آمار میزان ازدواج مردان و زنان ایرانی در بازه زمانی فرورین تا خرداد ۱۴۰۰ کرده است. آمار منتشر شده نشان دهنده آن است که در طول بهار امسال و در مقایسه با بهار سال ۱۳۹۹ ازدواج مردان و زنان ۳۰ تا ۳۹ ساله که بخش […]

افزایش ازدواج دهه شصتی ها در بهار سال 1400 در مقایسه با سال های اخیر

به گزارش جهان بانو، مرکز آمار ایران اقدام به انتشار آمار میزان ازدواج مردان و زنان ایرانی در بازه زمانی فرورین تا خرداد ۱۴۰۰ کرده است. آمار منتشر شده نشان دهنده آن است که در طول بهار امسال و در مقایسه با بهار سال ۱۳۹۹ ازدواج مردان و زنان ۳۰ تا ۳۹ ساله که بخش عمده ای از این افراد جوانان دهه شصتی هستند، با رشد ۲۴.۷ درصدی روبرو بوده است.

بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، در بهار سال جاری مجموعا ۷۰ هزار و ۲۳۲ مرد و زن ۳۰ تا ۳۹ ساله اقدام به تشکیل خانوده کرده و روانه خانه بخت شده‌اند.

در بهار امسال ۲۶ هزار و ۶۹ زن و ۴۴ هزار و ۱۶۳ مرد در بازه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال ازدواج کرده‌اند. ازدواج مردان و زنان در این گروه سنی به ترتیب با رشد ۲۶.۵ و ۲۱.۸ درصدی در مقایسه با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته مواجه بوده است. مقایسه میزان ازدواج مردان و زنان در بهار سال ۱۴۰۰ بیانگر آن است که سهم مردان دهه شصتی‌ از این ازدواج‌ها بیشتر از بانوان بوده است.

گفتنی است که پیش از این بیشترین آمار ازدواج مردان و زنان ۳۰ تا ۳۹ ساله در طول چهار سال اخیر (۹۶ تا ۹۹) در سال ۹۹ به ثبت رسیده بود، اما در بهار سال جاری ازدواج افراد در این رده سنی ۱۳ هزار و ۹۳۱ مورد بیشتر از بهار ۹۹ به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است که از سال ۹۶ تا به امروز همواره سهم مردان ۳۰ تا ۳۹ ساله از ازدواج‌های این گروه سنی بیشتر از زنان بوده است.

منبع: ایسنا