۴۳ درصد اعضای صندوق بیمه کشاورزی گلستان بانوان هستند

افزون بر ۷۸ هزار نفر از ساکنان روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر استان تحت پوشش این صندوق بیمه‌ای هستند که ۴۳ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گلستان یکی از صندوق های کار و رفاه اجتماعی است که از سال ۱۳۸۴ با ماموریت عدالت در پوشش بیمه های اجتماعی فعالیت آن شروع شده و هدف آن توانمندسازی گروه هدف است.

بر اساس اظهارات مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گلستان، این گروه به همراه افراد ساکن در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، مسافربران بین شهری، کارگران فصلی، دانشجویان، زنان خانه دار، فعالین مشاغل خانگی و صنایع دستی، سازمان های زیرمجموعه کشاورزی و دامپروری از ۱۸ تا ۵۰ سال می توانند از مزایای این صندوق استفاده کنند. همچنین بیمه تکمیلی مستمری بگیران در سه استان شروع شده و فعالیت این مجموعه در گلستان هم به زودی آغاز خواهد شد.

قدیمی اطلاع کم افراد مشمول برای استفاده از ظرفیت بیمه این این صندوق را مشکل اصلی توسعه کم آن در گلستان دانست و گفت: به دلیل مشکلاتی مانند نبود درآمد کافی از کشاورزی، امسال ۱۵ درصد بیمه‌شدگان قرارداد خود را تمدید نکردند.

استان گلستان حدود ۲ میلیون نفر جمعیت دارد که ۴۷ درصد آن در بیش از هزار روستا سکونت دارند.

ایرنا