از هشتم مارس، روز جهانی زنان چه می دانید؟

هشتم مارس به عنوان روز جهانی زنان شناخته می‌شود. اولین دلیل برای ثبت یک تاریخ خاص برای زنان، یک صدا شدن آنان در سال ۱۸۵۷ است.

از هشتم مارس، روز جهانی زنان چه می دانید؟

به گزارش جهان بانو، اولین اعتراض گروهی زنان کارگر در جهان در تاریخ هشتم مارس ۱۸۵۷ در شهر نیویورک شکل گرفت. در این روز صدها زن در کارخانه پوشاک و نساجی در اعتراض به برخوردار نبودن از حق رأی، شرایط کاری غیرانسانی، ساعات کاری طولانی و دستمزدهای ناچیز و اندک اعتصاب کردند.

۵۰ سال پس از این تاریخ تجمعی اعتراض آمیز شبیه به گردهمایی ۵۰ سال قبل در نیویورک شکل گرفت و بذر جشن بین‌المللی روز زنان در سال ۱۹۰۸ پاشیده شد. در آن زمان بیش از ۱۵ هزار زن برای دستیابی به حقوقی همچون برخوردار شدن از حق رأی، ساعات کار کمتر و دستمزد بیشتر در خیابان‌های فیلادلفیا، مونترال، شیکاگو و نیویورک دست به اعتراض و راهپیمایی زدند.

یک سال بعد در تاریخ ۲۸ فوریه سال ۱۹۰۹ حزب سوسیالیست آمریکا به پیشنهاد ترزا مالکیل روز ملی زنان در این کشور را برای نخستین بار اعلام کرد. بدین ترتیب، آخرین یکشنبه در ماه فوریه به عنوان روز حمایت از «حق رأی زنان» به رسمیت شناخته شد.

یک سال پس از این تاریخ در ماه اوت، کلرا زتکین (آلمانی تبار و فعال حقوق زنان) در دومین کنفرانس بین‌المللی زنان کارگر در کپنهاگ، ایده روز جهانی زنان را مطرح کرد. در آن زمان ۱۰۰ زن از ۱۷ کشور مختلف این طرح را مورد تأیید قرار دادند و علیرغم موافقت با آن تاریخ خاصی برای این رویداد در نظر نگرفتند.

در تاریخ ۱۹ مارس سال ۱۹۱۱ رویداد موسوم به روز زنان در بسیاری از کشورهای اروپایی جشن گرفته شد که شامل گردهمایی‌ها و رویدادهای مرتبط با پایان دادن به تبعیض‌های جنسیتی و برخورداری زنان از حق رأی بود.

در سال ۱۹۱۳ زنان روسی به مناسبت اعتصاب کارگران نساجی نیویورک در دهه ۸۰ و علیرغم وحشت از پلیس، به خیابان‌ها آمدند و اولین راهپیمایی روز جهانی زن را در تاریخ ۸ مارس برگزار کردند.

در حقیقت از همین سال بود که ۸ مارس به عنوان روز جهانی زن در کشورهای گوناگون جشن گرفته می‌شد و در سال ۱۹۷۵ آمریکا نیز به جمع کشورهای برگزارکننده مراسمات روز جهانی زن پیوست. سرانجام در سال ۱۹۷۷ سازمان ملل به طور رسمی تاریخ ۸ مارس را به عنوان روز جهانی زنان اعلام کرد.