ابلاغ یک قانون جدید برای حمایت از دانشجویان و طلاب مادر

معاون آموزشی وزارت علوم با ارسال نامه‌ای، مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها را در راستای اجرای تسهیلات قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» برای طلاب و دانشجویان باردار موظف کرد.

ابلاغ یک قانون جدید برای حمایت از دانشجویان و طلاب مادر

به گزارش جهان بانو، علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم نامه‌ای با این مضمون به مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور ارسال کرد که آن ها موظف هستند زمینه اجرای تسهیلات قانون “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” را برای دانشجویان و طلاب باردار فراهم آورند.

در این نامه بر این موضوع تاکید شده است که در اجرای “قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” تکالیفی بر عهده دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گذاشته شده است که ضمن ابلاغ ماده قانون ۲۶ قانون یاد شده، مستدعی است که مقرر شود حوزه معاونت آموزشی و تسهیلات تکمیلی دانشگاه اقدام لازم در خصوص برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر حسن اجرای آن قانون به عمل آورد.

طبق مفاد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است، وظایفی برای وزارت علوم مشخص شده است و بر اساس آن ها دانشگاه‌ها مکلف شده اند با تقاضای کتبی طلاب و دانشجویان باردار به منظور برخوردار شدن از مرخصی یک نیمسال تحصیلی پیش از زایمان بدون احتساب در سنوات موافقت کنند.

همچنین در این قانون مقرر شده است که با تقاضای مرخصی طلاب و دانشجویانی که دارای فرزند زیر دو سال هستند، برای حداکثر تا چهار نیمسال بدون احتساب سنوات تحصیلی موافقت شود. علاو بر این، اگر این افراد برای مهمان شدن در حوزه یا مؤسسه آموزش عالی هم سطح یا پایین‌تر به میزان حداکثر چهار نیم سال تحصیلی تقاضا کردند، دانشگاه مربوطه مجاز است تا با تقاضای آن ها موافقت کند.

همچنین تاکید شده است با تقاضای دانشجویان و طلابی که باردار هستند یا دارای فرزند زیر سه سال می باشند، به منظور آموزش غیر حضوری یا مجازی برای گذراندن واحدهای دروس نظری دوره تحصیلی آن ها موافقت شود.

لازم به ذکر است که در صورتی که دانشجو در طول دوران تحصیل خود موظف به حضور در دانشگاه، درمانگاه، بیمارستان یا مکان‌های آموزشی مشابه است، با تقاضای دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر دو سال به منظور کاهش نوبت کاری شب طبق آئین نامه‌ای که حداکثر ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این قانون از طرف وزیر بهداشت تصویب می‌شود، موافقت صورت گیرد.

معاون آموزشی وزیر علوم در این نامه تاکید کرده است که شرایط باید به گونه ای فراهم شود تا اساتید راهنما در ازای داشتن هر دانشجوی باردار یا دارای فرزند شیرخوار از داشتن یک سهمیه اضافی در سقف استاد راهنمایی خود بهره مند شوند.