آیا دستفروشی زنان شغلی شاعرانه است؟

به گزارش جهان بانو، دستفروشی بانوان مسئله ای نیست که به تازگی رخ داده باشد. در صورت سکونت در کلان شهرها اگر اندکی تمرکز کنید، به یاد خواهید آورد که همیشه پدیده دستفروشی بانوان را در خیابان مشاهده کرده اید؛ اما آیا با جزئیات این شغل نیز آشنایی دارید؟ دستفروشی برای افرادی که به آن […]

آیا دستفروشی زنان شغلی شاعرانه است؟

به گزارش جهان بانو، دستفروشی بانوان مسئله ای نیست که به تازگی رخ داده باشد. در صورت سکونت در کلان شهرها اگر اندکی تمرکز کنید، به یاد خواهید آورد که همیشه پدیده دستفروشی بانوان را در خیابان مشاهده کرده اید؛ اما آیا با جزئیات این شغل نیز آشنایی دارید؟ دستفروشی برای افرادی که به آن اشتغال دارند پیوسته با خطرات جانی و مالی همراه بوده است. حتی شاید بتوان گفت که این شغل در زمره یکی از ناامن ترین کسب کارها محسوب می شود.

همان طور که می دانید در این کار و کسب از بیمه های معمول افراد شاغل خبری نیست، درآمد آن نامشخص و ساعات کار آن نیز واقعا طولانی است. لذا می‌توان به این نتیجه رسید که دستفروشی برای مردان و زنان فارغ از جنسیت، شغل خوب و قابل اطمینانی محسوب نمی‌شود و نمی توان به عنوان یک شغل پایدار به آن تکیه کرد. به همین دلایل لازم است که پیش از قضاوت کردن درباره دستفروشان، این نکته را در نظر بگیرید که در وهله اول ممکن است افراد دستفروش به این کار راضی نباشند و از سر ناچاری و جبر زمانه تن به این کسب و کار داده باشند.

چرا دستفروشی زنانه شد؟

خوشبختانه یا متاسفانه با گذشت زمان دستفروشی در حال زنانه شدن است. در کنار خیابان، پارک، مترو و مکان های دیگر زنانی که به شغل دستفروشی مشغول هستند، پای به پای مردان دستفروش که از سابقه بیشتری در این کسب و کار برخوردارند در حال دستفروشی دیده می شوند.

از دلایل ورود بانوان به این کار و کسب را می توان تغییر کردن رویه جامعه نسبت به اشتغال بانوان دانست و این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که برخی از بانوان نیاز به کسب درآمد دارند و به همین دلیل اقدام به دستفروشی می کنند. این دلایل می تواند پدیده زنانه شدن دستفروشی را تا اندازه ای توجیه کند.

جمعیت افرادی که شغل دستفروشی را برای گذران عمر انتخاب کرده اند، به طور دقیق و با در نظر گرفتن جنسیت آن ها در دسترس نیست. با این وجود آمار تجربی و میدانی نشان می‌دهد که دستفروشی بانوان دیگر مانند گذشته به عنوان یک تابو شناخته نمی شود و می توانیم در بسیاری از شهرها این پدیده را مشاهده کنیم. حتی در برخی از موارد زنان جوان نیز وارد این حرفه شده اند.

دستفروشی شاعرانه است؟!

با وجود این که به درستی مشخص نیست که چرا برخی از افراد تصور می کنند دست فروشی شغلی شاعرانه است، اما با کنار زدن تنگ نظری ها باید گفت که هر کسب و کاری برای هر فردی از جایگاهی برخوردار است و نمی توان صرف دستفروش بودن آن ها را از دنیای شعر و معنا تهی دانست. همانطور که موسیقی خیابانی و نواختن ساز در خیابان برای شما جالب است و می توانید نمونه ای از هنر را در آن فضا مشاهده کنید، دستفروشی نیز ممکن است برای افراد بسیاری به منزله شغلی شاعرانه محسوب شود یا نشود.

دختران دستفروش شهر را دیده اید؟

دختران دستفروش در سطح شهر، همان افرادی هستند که برای به دست آوردن مخارج زندگی خود در حال تلاش و تکاپو هستند. گاهی اتفاق می افتد که این زنان با افراد مزاحم مواجه می شوند یا ممکن است بساط‌شان را جمع کنند و یا وسایل‌شان را بدزدند. آنها شاید در بعضی از شهرها کماکان با تابوی عدم اشتغال بانوان دست و پنجه نرم کنند. با وجود همه این سختی ها برخی از آن ها به پای این شغل می‌مانند و همچون همه دستفروشان مرد و زن جوان به فکر آینده خود هستند.

منبع: صبح قزوین