برخورد قاطع با نمایش غیرواقعی از تصویر زن ایرانی

انسیه خزعلی در واکنش به آوازخوانی زنان در مسابقات قطر گفت: گذشت آن زمانی که زنان ایرانی را طعمه و وسیله لهو و لعب قرار می‌دادند.

او با اشاره به ویدئوی نوازندگی زنان ایرانی که با زبان فارسی ترانه‌ای را در استادیوم فوتبال قطر می‌خواندند، نوشت: باید با کسانی که تلاش می‌کنند زن ایرانی را در قالب‌های غیر واقعی و مضامین سخیف به دنیا معرفی کنند، برخورد شود. گذشت آن زمانی که زن ایرانی را طعمه و وسیله لهو و لعب قرار می‌دادند.

اکنون بیش از ۴۰ سال است که زنان ایران در عرصه‌های بلند علم و کار و فرهنگ و ورزش می درخشند و ننگ بهره‌کشی‌های ابزاری دوره پهلوی را با مجاهدت و تلاش از جبین زنان زدوده‌اند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: باید با کسانی که تلاش می‌کنند زن ایرانی را در قالب‌های غیر واقعی و مضامین سخیف به دنیا معرفی کنند، برخورد شود. هرچند که وزارت ورزش اعلام کرده که از این امر بی‌اطلاع بوده و اعتراض خود را اعلام نموده است ولی کافی نیست.

ایسنا