آمبولانس زنان راه اندازی می شود

رکنا: رئیس اورژانس اصفهان گفت: مرکز فوریت‌های پزشکی کشور راه‌اندازی آمبولانس‌های ویژه زنان با حضور تکنسین‌های زن را در شهرهای بزرگ کشور دستور کار خود قرار داده است. آمبولانس زنان / راه اندازی آمبولانس زنان در دستور کار قرار گرفت. مقامات اورژانس از راه اندازی آمبولانس زنان خبر داده اند. البته سه سال پیش هم برنامه ای برای راه اندازی آمبولانس […]

آمبولانس زنان راه اندازی می شود

رکنا: رئیس اورژانس اصفهان گفت: مرکز فوریت‌های پزشکی کشور راه‌اندازی آمبولانس‌های ویژه زنان با حضور تکنسین‌های زن را در شهرهای بزرگ کشور دستور کار خود قرار داده است.

آمبولانس زنان / راه اندازی آمبولانس زنان در دستور کار قرار گرفت. مقامات اورژانس از راه اندازی آمبولانس زنان خبر داده اند. البته سه سال پیش هم برنامه ای برای راه اندازی آمبولانس زنان در دستور کار بود. حالا هم مجددا راه اندازی آمبولانس زنان در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش رکنا، پس از دو سال توقف برای اجرای تفکیک جنسیتی در آمبولانس‌های اورژانس،  رییس اورژانس اصفهان گفت که مرکز فوریت‌های پزشکی کشور راه‌اندازی آمبولانس‌های ویژه زنان را دستور کار خود قرار داده است.

غفور راستین، مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان، با اعلام راه‌آندازی «آمبولانس‌های ویژه زنان» در آینده نزدیک، گفت که قرار است در آینده نزدیک آمبولانس‌های ویژه بانوان در استان‌های اصلی و قطب کشور مجهز و با حضور تکنسین‌های زن راه‌اندازی شود.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان تاکید کرد: «یکی از سیاست‌های مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور جذب نیروهای تکنسین از بانوان است تا آمبولانس‌های ویژه زنان در استان‌های اصلی و بزرگ کشور ایجاد شود.»

اجرای تفکیک جنسیتی و راه‌اندازی آمبولانس‌های ویژه زنان درحالی در دستور کار اورژانس کشور قرار گرفته است که بنابر تازه‌ترین آمار اعلام شده از خود این مرکز «در ایران برای هر ۵۰ هزار نفر یک آمبولانس وجود دارد، در صورتی که باید برای هر ۱۲ هزار نفر یک آمبولانس داشته باشد.»

مقامات اورژانس همچنین در هفته‌جاری گفتند که  در حال حاضر ۲۰ هزار نیرو فوریت‌های پزشکی در سازمان اورژانس به کار اشتغال دارند، درحالی که اورژانس کشور حداقل به ۳۰ هزار نیرو احتیاج دارد.