آغاز پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به زوجین روستایی

وعده‌ای که درباره اعطای تسهیلات برای اشتغال زوجین روستایی و عشایر داده شده بود اکنون محقق شده است و این تسیهلات (تا سقف ۵۰۰میلیون تومان) پرداخت می‌شود.

انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در هفتمین همایش ملی بزرگداشت روز جهانی زنان روستایی اظهار داشت: یکی از مشکلاتی زنان روستایی و عشایری که برای تولیدات خود دارند سختگیری‌هایی  است که برای اعطای سیب سلامت از سوی وزارت بهداشت صورت می‌گیرد. زنان تولیدکننده روستایی و عشایر با وجود اینکه محصولات ارگانیک تولید می‌کنند اما با توجه به قوانین موجود برای حضور ناظر بهداشتی نمی‌توانند سیب سلامت دریافت کنند که به‌دنبال رفع این مشکلات در مذاکره با سازمان غذا و دارو هستیم.

همچنین بیمه زنان روستایی از دیگر اقداماتی است که برای حمایت از زنان روستایی و عشایر و کمک به باقی ماندن آنها در روستاها در حال انجام است.

خزعلی تصریح کرد: وعده‌ای که درباره اعطای تسهیلات برای اشتغال زوجین روستایی و عشایر داده شده بود اکنون محقق شده است و این تسهیلات (تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان) پرداخت می‌شود.

وی گفت: قراردادی با وزارت جهاد کشاورزی برای  تولید نهال طرح کاشت یک میلیارد درخت داریم و با دریافت بذر و تولید توسط زنان روستایی و عشایری از آنها به‌قیمت مناسبی خریداری می‌شود. زنان روستایی و عشایری حتی قابلیت تولید یک میلیارد نهال را دارند.

تسنیم