آسایشگاهی که زنان جانباز قطع نخاع کشور مهمانش هستند+فیلم و عکس

آسایشگاه «هاجر» هم جوار با آسایشگاه نیایش قرار دارد که طی سه ماه برای بهره برداری آماده شد و ظرفیت پذیرش ۱۵ جانباز زن نخاعی را در سراسر کشور، دارد. به گزارش فارس، آسایشگاه جانبازان نخاعی «هاجر» ویژه زنان جانباز ضایعه نخاعی روز سه‌شنبه دوم شهریور با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افتتاح […]

تصاویری از آسایشگاه زنان جانباز نخاعی هاجر

آسایشگاه «هاجر» هم جوار با آسایشگاه نیایش قرار دارد که طی سه ماه برای بهره برداری آماده شد و ظرفیت پذیرش ۱۵ جانباز زن نخاعی را در سراسر کشور، دارد.

به گزارش فارس، آسایشگاه جانبازان نخاعی «هاجر» ویژه زنان جانباز ضایعه نخاعی روز سه‌شنبه دوم شهریور با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افتتاح شد.

این آسایشگاه هم جوار با آسایشگاه نیایش در تهران قرار دارد که طی سه ماه برای بهره برداری آماده شد و ظرفیت پذیرش ۱۵ جانباز زن را نیز دارد.

گفتنی است تعداد زنان جانباز ما در کل کشور ۲۵ نفر بود که متاسفانه دو نفر از آنها فوت شده و ۲۳ نفر دیگر می‌توانند زمانی که به حضور در آسایشگاه هاجر نیاز پیدا کردند به این مکان مراجعه کرده و اسکان پیدا کنند.

همچنین زنان جانباز نخاعی ساکن تهران که نسبت به زنان ساکن شهرستان نیاز کمتری به حضور در این آسایشگاه دارند، می توانند در صورت نبود پرستارشان به علل مختلف از جمله رفتن به مرخصی، برای انجام امور شخصی به این آسایشگاه مراجعه کنند تا پرستاران آسایشگاه هاجر در خدمتشان باشند.


تصاویری از آسایشگاه زنان جانباز نخاعی هاجر
آسایشگاه زنان جانباز نخاعی هاجرتصاویری از آسایشگاه زنان جانباز نخاعی هاجرتصاویری از آسایشگاه زنان جانباز نخاعی هاجرتصاویری از آسایشگاه زنان جانباز نخاعی هاجردیدار اوحدی از آسایشگاه زنان جانباز نخاعی هاجر