آثار رونق و رکود بازار کار بر کسب و کار بانوان

به گزارش جهان بانو، در توسه اقتصادی کشورها حضور نیروی کار زن از اهمیت بسیاری برخوردار است. حضور و یا عدم حضور بانوان در محیط کسب و کار هر کشور به اوضاع اقتصادی، اجتماعی، محیطی، سیاسی و فرهنگی بستگی دارد. همچنین حضور بانوان در این محیط ها به عوامل مختلفی مانند توزیع درآمد و هزینه […]

رکود و رونق اقتصادی تاثیرگذار بر اشتغال بانوان

به گزارش جهان بانو، در توسه اقتصادی کشورها حضور نیروی کار زن از اهمیت بسیاری برخوردار است. حضور و یا عدم حضور بانوان در محیط کسب و کار هر کشور به اوضاع اقتصادی، اجتماعی، محیطی، سیاسی و فرهنگی بستگی دارد. همچنین حضور بانوان در این محیط ها به عوامل مختلفی مانند توزیع درآمد و هزینه خانوار، سطح تحصیلات زنان، نرخ بیکاری، سیاست های دولت در جهت تقویت سطح آموزش و اشتغال زنان، باروری، شرایط محیطی خانواده و سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد.

ادوار تجاری از عوامل تاثیرگذار بر نرخ بیکاری بانوان است. در دوره هایی که رونق و رکود بر بازار کسب و کار حکم فرما می شود، این موضوعات بر اشتغال زنان تاثیر دارد زیرا عکس العمل و واکنش تولیدکنندگان در برخورد با نیروی کار در این دوره ها متفاوت است. در دوره هایی که رونق بر بازار حکم فرماست، تولیدکنندگان به طور مداوم اقدام به استخدام نیروی کار می کنند و این موضوع بهره وری بالایی برای آن ها دارد و ممکن است کارفرمایان بیشترین سود را به وسیله نیروی کار جوان و تحصیل کرده به دست آورند. در دوران رکود، بانوان نیز تلاش می کنند خود را با شرایط اقتصادی به وجود آمده تطبیق دهند و انتظاراتشان را از دریافت بیشترین دستمزدی که متناسب با توانایی شان است، پایین بیاورند.

در حقیقت در دوره رونق و اوج اقتصادی، عوامل کلیشه ای و تکراری تفکیک جنسیتی و تعریف وظایف بی ارتباط در خانواده، از رشد و بالندگی و بهره آوری زنان جلوگیری می کند و در نتیجه اشتغال نیروی کار این قشر از جامعه با کاهش رو به رو می شود. در دورانی که رکود بر بازار حکم فرما می شود، به دلیل حداقل دستمزدها، احتمال دارد فرصت های شغلی برای این قشر از افراد جامعه افزایش پیدا کند.  

یک مطالعه و بررسی در ایران تاثیر دوره های تجاری در کشورمان بر بیکاری زنان را نامتقارن نشان داده است و تاثیر شوک های منفی و مثبت آن متفاوت پیش بینی شده است. نتایج این تحقیق به ما نشان می دهد نرخ باروری در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر منفی و قابل توجهی بر سهم اشتغال و کسب و کار بانوان دارد. همچنین متغیرهای حداقل نرخ دستمزد نیز موجب می شود سهم اشتغال زنان به طور معناداری با افزایش مواجه شود. لذا مشخص کردن سیاست های بلندمدت و کوتاه مدت و تجزیه و تحلیل تاثیر آن ها بر کسب و کار بانوان بسیار حائز اهمیت است. طبق نتایج این مطالعه لازم است که سیاستگذاران در تصمیم هایی در سطح  کلان و وسیع به اشتغال بانوان در زمان اجرای سیاست ها دقت کنند. قابل توجه است که مشخص کردن نرخ های چندگانه حداقل دستمزد در قسمت های گوناگون اقتصادی ممکن است به عنوان راه حلی برای افزایش تاثیرات مثبت آن بر محقق شدن اهدافی مانند توزیع عادلانه تر درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی کارگران کمک کننده باشد.

 تلاش برای کاستن از محدودیت های خانوادگی که منجر به کاهش مشارکت بانوان در بازار کسب و کار خواهد شد، ضروری است. به همین منظور به تصویب رساندن حمایت ها و قوانینی که بانوان را پس از ازدواج با محدودیت در راستای کار کردن در بیرون از منزل و کاهش بهره آوری مواجه نکند، اثرگذار است.

همچنین به وجود آوردن مراکز نگهداری فرزندان بانوان شاغل که تحت نظارت و حمایت محل کار آن ها باشد، می تواند بر کسب و کار بانوان اثرگذار باشد. برای کسب اطلاع بیشتر مقاله «تاثیر نامتقارن ادوار تجاری بر اشتغال زنان» را که در فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد منتشر شده است، مورد مطالعه قرار دهید.

منبع: اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاورزی تهران